Početak implementacije projekta “Implementacija analitičkih metoda za određivanje organskih zagađujućih materija zahtijevanih Okvirnom direktivom o vodama 2013/39/EU”

Fakultet za hemiju i tehnologiju hrane, Univerziteta za tehnologiju Slovačke u Bratislavi i Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) su otpočeli rad na implementaciji projekta  pod nazivom “Implementacija analitičkih metoda za određivanje organskih zagađujućih materija zahtijevanih Okvirnom direktivom o vodama 2013/39/EU u Centru za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici”.

Prenos znanja i vještina kroz treninge koji će se obaviti u laboratorijama univerziteta u Bratislavi kao i u Centru za ekotoksikološka ispitivanja će značajno doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta CETI a sve u cilju adekvatne implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori. Inače, CETI je prepoznat kao ključna institucija  u Crnoj Gori kada su u pitanju analize prioritetnih supstanci u vodama, sedimentu i bioti i svaki doprinos ( pogotovo od renomirane institucije kao što je  Univerzitet za tehnologiju u Bratislavi (STUBA) jačanju stručnih kapaciteta je od velikog značaja.

To je istakao izvršni direktor CETI, gospodin Vidoje Petričić na sastanku menadžmenta CETI  sa gospođom Ing. Andreom Machyňákovom, PhD. (projektni menadžer i stručnjak odgovoran za razvoj analitičkih metoda, mjernih postupaka i implementaciju analitičkih metoda) i gospodinom Ivanom Špánikom PhD (financijski menadžer projekta  i stručnjak odgovoran za uvođenje analitičkih metoda i evaluaciju i interpretaciju  podataka) koji je održan  31.08.2021 godine u prostorijama CETI. 

Pored pojašnjenja od strane gostiju iz Slovačke na koji način će se realizovati treninzi diskusija je nastavljena u pravcu utvrđivanja novih projektnih ideja. U tom smislu došlo se do zaključka da imajući u vidu široku oblast istraživanja kako CETI tako i Fakulteta za hemiju i tehnologiju hrane ima dovoljno prostora za nastavak saradnje i u budućem periodu.

Projekat se finansira od strane SlovakAid – Official Development Assistance of the Slovak Republic under the Contract No. SAMRS/2020/ZB/1/4. Ukupna vrijednost Projekta je  86. 780,00 EUR, od kojih je 24.290 EUR planirano za realizaciju aktivnosti CETI.