Projekat “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” – video spot

Realizacija akitivnosti na projektu “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” ulaze u svoju završnu fazu.

Kao rezultat uloženog napora na promociji projektnih aktivnosti proizašao je video spot koji je kruna napora da se kroz ovaj projekat povežu stara znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz značajne komercijalne efekte.

Podsjećanja radi, CETI je nosilac granta dodijeljenog od strane Ministarstvo nauke za inovativne projekte za period 2020-2022. Ukupna vrijednost projekta je 157.153,14 eura.

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) i Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) potpisali su sporazum o saradnji u cilju uspostavljanja institucionalnog okvira za jačanje međusobne saradnje i dijaloga.

Prepoznajući zajednički interes za intenzivnom saradnjom, kao i potrebu uspostavljanja kontinuiranog dijaloga, razmjene informacija, znanja i iskustava iz svojih nadležnosti, CETI i CInMED su se sporazumjeli da u narednom periodu zajednički djeluju i istupaju u projektima od značaja za svoje poslovanje.

„Nadamo se i očekujemo da će u predstojećem periodu naše dvije institucije zajedničkim trudom, a kroz ujedinjene kapacitete, ostvariti uspješnu saradnju i u dijelu laboratorijskih ispitivanja i naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata.Naime, Institut za ljekove i medicinska sredstva kontinuirano radi na usavršavanju i podizanju kvaliteta svojih usluga i kapaciteta na najviši nivo. Laboratorija CInMED raspolaže najsavremenijom,sofisticiranom i rijetko zastupljenom opremom za tehnike difrakcije i fluorescencije X zraka, koje pružaju velike mogućnosti za analize po prirodi vrlo različitih uzoraka (ljekovi, suplementi, kozmetika, hrana, biološki i uzorci životne sredine i dr.). CInMED koristi priliku da ovim putem izrazi zahvalnost Centru za ekotoksikološka ispitivanja na tome sto su prepoznali u nama dobrog partnera u svom budućem radu“, istakla je direktorica CInMED doc. dr. med. spec. Snežana Mugoša.

Direktor CETI Vidoje Petričić je naglasio da postoji značajan prostor da se kroz ovaj vid saradnje ojačaju prepoznati laboratorijski i kadrovski kapaciteti dvije institucije.

„Zajedničkom saradnjom i razmjenom iskustava ćemo dalje unaprijediti rad naših institucija, kao i pojačati vidljivost na regionalnom i  međunarodnom planu.“ Potpisnici sporazuma su izrazili uvjerenje da će formalizovanje saradnje i korišćenje utvrđenih mehanizama, naročito u oblasti laboratorijskih analiza, kao i zajedničko istupanje u naučnoj zajednici značajno doprinijeti afirmisanju obje institucije, te da će konkretni rezultati saradnje i zajedničkog rada ubrzo biti vidljivi u praksi.