Nastavak sadržajne saradnje sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje

Direktorat za zaštitu i spašavanje (DZS) realizuje projekat izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare (NFFIS) i Smanjenje rizika od katastrofa zasnovano na rješenjima iz ekosistema (ECO-DRR) u saradnji sa japanskom Agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

 Na inicijativu predstavnika japanske Agencije za međunarodnu saradnju i koordinatora projekta održan je sastanak sa predstavnicima Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Sastanku su prisustvovali : gospođa Yuka KAMIYA – koordinatorka projekta, gospodin Kazutoshi Masudaodržavanje Sistema, gospodin Akinobu SEMBOrazvoj Sistema  i gospodin Vidoje PETRIČIĆ- Izvršni direktor CETI, gospodin  Nikola SVRKOTA – V.D. Direktor  sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja CETI.

U ime Direktorata za zaštitu i spašavanje bio je prisutan gospodin Vilson Dušević- koordinator projekta. Predstavnici JICA su  izrazili interesovanje i dobili odgovore o  načinu rada CETI po pitanju monitoringa  životne sredine, obradi i dostupnosti rezultata ispitivanja.

Zaključak sastanka je bio da  rezultati ispitivanja koje sprovodi CETI u partnerstvu  sa Agencijom za zaštitu životne sredine, mogu  biti od velike  koristi za realizaciju projekata NFFIS I ECO-DRR.

Cilj Projekta je da se osnaže kapaciteti Direktorata za zaštitu i spašavanje i relevantnih državnih organa Crne Gore za prevenciju i smanjenje šumskih požara i drugih prirodnih katastrofa.