Posts

Početak implementacije projekta “Implementacija analitičkih metoda za određivanje organskih zagađujućih materija zahtijevanih Okvirnom direktivom o vodama 2013/39/EU”

Fakultet za hemiju i tehnologiju hrane, Univerziteta za tehnologiju Slovačke u Bratislavi i Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) su otpočeli rad na implementaciji projekta  pod nazivom “Implementacija analitičkih metoda za određivanje organskih zagađujućih materija zahtijevanih Okvirnom direktivom o vodama 2013/39/EU u Centru za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici”.

Prenos znanja i vještina kroz treninge koji će se obaviti u laboratorijama univerziteta u Bratislavi kao i u Centru za ekotoksikološka ispitivanja će značajno doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta CETI a sve u cilju adekvatne implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori. Inače, CETI je prepoznat kao ključna institucija  u Crnoj Gori kada su u pitanju analize prioritetnih supstanci u vodama, sedimentu i bioti i svaki doprinos ( pogotovo od renomirane institucije kao što je  Univerzitet za tehnologiju u Bratislavi (STUBA) jačanju stručnih kapaciteta je od velikog značaja.

To je istakao izvršni direktor CETI, gospodin Vidoje Petričić na sastanku menadžmenta CETI  sa gospođom Ing. Andreom Machyňákovom, PhD. (projektni menadžer i stručnjak odgovoran za razvoj analitičkih metoda, mjernih postupaka i implementaciju analitičkih metoda) i gospodinom Ivanom Špánikom PhD (financijski menadžer projekta  i stručnjak odgovoran za uvođenje analitičkih metoda i evaluaciju i interpretaciju  podataka) koji je održan  31.08.2021 godine u prostorijama CETI. 

Pored pojašnjenja od strane gostiju iz Slovačke na koji način će se realizovati treninzi diskusija je nastavljena u pravcu utvrđivanja novih projektnih ideja. U tom smislu došlo se do zaključka da imajući u vidu široku oblast istraživanja kako CETI tako i Fakulteta za hemiju i tehnologiju hrane ima dovoljno prostora za nastavak saradnje i u budućem periodu.

Projekat se finansira od strane SlovakAid – Official Development Assistance of the Slovak Republic under the Contract No. SAMRS/2020/ZB/1/4. Ukupna vrijednost Projekta je  86. 780,00 EUR, od kojih je 24.290 EUR planirano za realizaciju aktivnosti CETI.

20. decembar – Dan Društva – Ponosni na dostignuća i nakon 24 godine

Već 24 godine, CETI je institucija prepoznata u regionu i šire po stručnosti i pouzdanosti analiza. CETI je za sve ove godine uspio da opravda povjerenje, stekne i zadrži status pouzdanog partnera institucijama u Crnoj Gori i šire, kao i da bude jedan od najznačajnijih aktera u  oblastima životne sredine i bezbjednosti hrane.

Vlada Republike Crne Gore, je saglasno svojoj politici, 20. decembra 1996. godine osnovala Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) kao javnu ustanovu. CETI zvanično počinje sa radom dvije godine kasnije, nakon dobijanja svih potrebnih sertifikata, licenci i ovlašćenja za rad u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

2012. godine, na osnovu Odluke Vlade Crne Gore Centar za ekotoksikološka ispitivanja transformiše se iz javne ustanove u društvo sa ograničenom odgovornošću, u kojem stoprocentan udio ima država Crna Gora.

Kao i u proteklih 24 godine, CETI je i danas pravi primjer samoodržive državne institucije koja svoje uspjehe prije svega bazira na visokom kvalitetu profesionalaca i visoko sofisticiranim tehničkim kapacitetima. Politika CETI je uvijek bila i jeste da bude održiv na način da maksimalno iskoristi sopstvene resurse, znanje i opremu. Samoodrživost CETI od osnivanja jeste svakako i u doslednoj implementaciji politike kvaliteta i adekvatnom poimanju značenja „zdrava konkurencija”.

Za 24 godine postojanja, CETI je dokazao da profesionalnom radnom etikom, stručnim osobljem, savremenom opremljenošću, aktivnim  učešćem u najznačajnijim regionalnim i međunarodnim projektima, svoju djelatnost obavlja na visokom nivou.

Godinama smo gradili POVJERENJE prije svega u KVALITET svojih usluga. Zato je naš slogan GARANTUJE CETI najbolji opis naše strategije i naših poslovnih dostignuća.

Naš uspjeh se temelji na timskom radu  i angažmanu svih zaposlenih i njihovoj spremnosti  na  nove izazove, koji su pred nama.

Sa ponosom i težnjom da stalno idemo naprijed, zahvaljujemo se svim našim partnerima na ukazanom povjerenju.

Predstavljen projekat CEBIMER

Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), jedini u Crnoj Gori, predstavlja ozbiljan početak naučno-istraživačkog rada u toj oblasti, saopšteno je na press konferenciji koju je Centar organizovao povodom svog osnivanja. 

CETI je partner na projektu čiji je nosilac Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević”, a ostali partneri su KCCG, PMF, MF, PRONA i Fontis.

Uloga CETI u projektu je karakterizacija aromatičnog bilja u cilju primjene za proizvodnju kozmetičkih preparata kao i karakterizacija akoholno ekstraktibilnog bilja za moguću proizvodnju tinktura i tradicionalnih alkoholnih pića sa odgovarajućom zdravstvenom tvrdnjom.

Više informacija na sledećem linku

Za dostizanje obaveza u oblasti životne sredine neophodno je mijenjanje životnih navika građana

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković govorila je o dostizanju obaveza Crne Gore u oblasti zaštite životne sredine (Poglavlje 27), kao i implementaciji legislative i standarda u toj oblasti.

Kompletan članak možete pročitati na ovom linku.

Predstavnik CETI učestovao na koordinacionom sastanku Grčke komisije za atomsku energiju

Predstavnik CETI, dr Nikola Svrkota – Šef jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke, je učestvovao na koordinacionom sastanku o rezultatima i nalazima regionalnog projekta RER9140 i njegovom uticaju na RER9149, koji je održan u Grčkoj komisiji za atomsku energiju (EEAE) od 28. do 30. januara 2019. godine.

Svrha ovog događaja je procjena napretka i procjena rezultata završnog regionalnog projekta RER9140 „Jačanje zaštite profesionalno izloženih lica i monitoringa izloženosti na random mjestu“, kao i utvrđivanje posljedica koje iz toga proizlaze i prioritetnih područja za sljedeći Regionalni projekat RER9149 “Poboljšanje zaštite od zračenja profesionalno izloženih lica jonizujućem zračenju” kao i planiranje aktivnosti novog projekta za period 2019-2022.

Centar za ekotoksikološka ispitivanja dobitnik nagrade Privredne komore Crne Gore za uspješno poslovanje u 2016. godini

Odbor za dodjelu Nagrada Privredne komore Crne Gore, najznačajnijeg privrednog priznanja,  donio je Odluku da za ostvarene rezultate  u poslovanju u 2016. godini nagradi CETI.

Upravo ovo značajno priznanje predstavlja krunu uspješnog rada za 20 godina postojanja CETI.

Uprkos  složenoj ekonomskoj situaciji u proteklih 20 godina CETI se izborio da sa ekonomskog stanovišta postane samoodrživa institucija i danas je pravi  primjer uspješne državne institucije koja se finansira  isključivo sopstvenim radom i djelovanjem.

Nagrade Privredne komore, koje se u kontinuitetu dodjeljuju od 1969. godine nagrađenima će uručiti predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović,  21. aprila, na Dan Komore u Vili Gorica, u prisustvu brojnih privrednika, predstavnika Vlade, državnih institucija i diplomatskog kora.

Intervju – Laboratorijska kontrola mesa, emisija “Potrošački kod”

Jelena Rešetar – diplomirani inženjer hemijske tehnologije i Vladimir Živković – diplomirani inženjer neorganske tehnologije govorili su na temu laboratorijska kontrola mesa u emisiji “Potrošački kod” koja se emituje na RTCG.

Intervju možete pogledati na sledećem linku.

Povodom 20 godina osnivanja CETI – Intervju izvršne direktorice Nade Medenice, Glasnik Privredne komore

Povodom 20 godina osnivanja CETI, intervju izvršne direktorice CETI Nade Medenice – “Kvalitetom grade lidersku poziciju”, Glasnik Privredne komore, strana 37.

Intervju možete pročitati na ovom linku.

Press konferencija povodom završetka Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”

Dana 26.10.2016. godine održana je završna press konferencija povodom uspješnog okončanja Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru” koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine  Norveške. Vrijednost projekta je 2 600 000 NOK tj. 260 000 EUR.

Zaštita životne sredine, uključujući i morsku, ima danas poseban značaj i jedan je od glavnih problema globalnog karaktera. Ubrzani razvoj nautičkog i kruzer turizma u Crnoj  Gori, povećava i rizik od različitih  vrsta incidenata  na moru.

Crna Gora je uspostavila pravni i institucionalni okvir i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata definisala sistem reagovanja u slučaju izlivanja ulja te ulogu i odgovornost  nadležnih organa i institucija.

Cilj Projekta je bio da doprinese jačanju stručnih i tehničkih kapaciteta važnih činilaca u implementaciji Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata. Na taj način smanjio se rizik od mogućeg širenja zagađenja uzrokovanog incidentom.

Nosilac Projekta je Centar za ekotoksikološka ispitivanja D.O.O. – CETI. CETI je sproveo sve nabavke, organizovao obuke ostalih institucija za uzorkovanje u saradnji sa partnerima na projektu, organozovao obuke u referentnom centru u EU i koordinisao sve planirane aktivnosti predviđene Projektom.

Partneri u Projektu su bili:

  • Uprava pomorske sigurnosti i Lučke kapetanije Bar i Kotor – Ministarstvo  saobraćaja i pomorstva;
  • Odjeljenje granične bezbijednosti pomorske policije – Uprava Policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U realizaciji Projekta  bili su uključeni i Mornarica Vojske Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine.

U okviru ovog projekta nabavljenja je oprema za laboratorijska ispitivanja frakcije nafte i ostalih hemijskih agenasa, standardni referentni materijal i hemikalije, oprema za uzorkovanje i analize na terenu kao i disperzanti  (tečne mješavine agensa koji djeluju na površini kod jednog ili više organskih rastvora i koji su posebno formulisani za podspješivanje prirodne disperzije ulja u vodenom stubu putem smanjivanja  međupovršinske napetosti između ulja i vode).

U cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija organizovana je radionica za učesnike projekta u referentnom centru u EU (Velika Britanija). Takođe CETI je realizovao trening/obuku u Lučkoj kapetaniji Kotor povodom prezentacije terenske opreme – opreme za uzorkovanje i mjerenje zagađenja i obuke za upravljanje istom.

Glavni rezultati projekta su bolja stručna i tehnička osposobljenost institucija u Crnoj Gori za intervencije u slučaju zagađena mora naftnim derivatima i što je posebno značajno osnažena međuinstitucionalna saradnja.

Izvršna direktorica Nada Medenica se zahvalila donatoru, Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na razumijevanju  potreba Crne Gore i njenih  institucija u rješavanju  problema u oblasti životne sredine i po drugi put ukazanom povjerenju Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Takođe je izrazila zahvalnost partnerima na kvalitetnoj saradnji i uspješno realizovanim aktivnostima projekta sa željom da projekat bude osnova za buduće projekte i dalju saradnju u oblasti zaštite mora od zagadjenja.

 

Uvodni sastanak i radionica – Projekat „Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)”

U okviru početka realizacije projekta ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)”, koji Centar za ekotoksikološka ispitivanja sprovodi u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma (MORT) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), 26 i 27 septembra održan je uvodni sastanak i radionica.

Osnovni cilj ovog projekta jeste pregled i ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za Stokholmsku konvenciju o dugoročnim zagađivačima – POPs-ima u Crnoj Gori.

„Da bi se ostvario cilj projekta, prikupićemo sve raspoložive informacije o postojećoj praksi upravljanja POPs-ima i informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovo je kompleksan projekat i kvalitetna saradnja je od ključne važnosti za realizaciju i kvalitet rezultata projekta. Rezultat radionice treba da bude vrlo konkretan – utvrdićemo metodologiju budućeg rada, formirati radne grupe, te plan rada za ažuriranje inventara pojedinih POPs-ova“, saopštila je Nada Medenica, izvršna direktorica CETI-ja.

Pjer Karlo Sandei, programski menadžer projekta UNEP kancelarije u Beču, zahvalio se CETI-ju na brzoj i pozitivnoj reakciji kada je u pitanju partnerstvo na projektu, kao i Ministarstvu održivog razvoja i turizma na mogućnosti da asistira na istom, te kolegama iz Srbije koji su pristigli kako bi podijelili svoja iskustva u vezi sa ovim projektom.

„Naša uloga je da ovdje pomognemo koliko je moguće i da pokušamo da odgovorimo na zahtjeve radnih grupa, organizacija, odnosno Ministartva, i CETI-ja kako bismo napravili što kvalitetniji dokument“, poručio je Sandei.

U Crnoj Gori nema POPs pesticida imajući u vidu činjenicu da smo zabranili uvoz, proizvodnju i tranzit preko naše države, istakla je generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ivana Vojinović.

Projekat će se realizovati u naredne dvije godine.

 

IMG_5264IMG_20160926_105839 IMG_20160926_115640 IMG_5272 IMG_20160927_114657 IMG_20160927_142450