Pres konferencija povodom predstavljanja projekta “Skadarsko jezero bez hemijskog zagađenja – RJEŠENJE”

Centar za ekotoksikolška istraživanja (CETI) priprema analizu koja će pokazati ispravnost vode u Skadarskom jezeru i da li u tom vodnom resursu postoji zagađenost hemikalijama, a dokument će biti završen sljedeće godine.

To je saopšteno na pres konferenciji povodom predstavljanja projekta “Skadarsko jezero bez hemijskog zagađenja – RJEŠENJE”, koji sprovodi CETI.

Partneri na projektu su institucije iz Albanije, Univerzitet Tirana i NVO Zeleni centar Albanije iz Skadra.

Pridruženi partneri su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Više detalja na linku

Potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Održan je zajednički sastanak u Agenciji za zaštitu životne sredine sa kolegama iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja urbanizma, Ministarstva zdravlja, Prirodno-matematičkog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta, Instituta za javno zdravlje, Instituta za ljekove i medicinska sredstva i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Povod sastanka bilo je potpisivanje Memoranduma o saradnji koji ima za cilj da se sve strane potpisnice poštujući svoje nadležnosti, unapređuju i jačaju saradnju kroz zajedničko djelovanje kojim će se obezbijediti bezbjedno upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, i osigurati nesmetana implementacija preuzete pravne tekovine u ovoj oblasti.

U ime CETI potpisivanju memoranduma je prisustvovao izvršni direktor Vidoje Petričić.

Više detalja na linku.