Posts

Početak implementacije projekta “Implementacija analitičkih metoda za određivanje organskih zagađujućih materija zahtijevanih Okvirnom direktivom o vodama 2013/39/EU”

Fakultet za hemiju i tehnologiju hrane, Univerziteta za tehnologiju Slovačke u Bratislavi i Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) su otpočeli rad na implementaciji projekta  pod nazivom “Implementacija analitičkih metoda za određivanje organskih zagađujućih materija zahtijevanih Okvirnom direktivom o vodama 2013/39/EU u Centru za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici”.

Prenos znanja i vještina kroz treninge koji će se obaviti u laboratorijama univerziteta u Bratislavi kao i u Centru za ekotoksikološka ispitivanja će značajno doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta CETI a sve u cilju adekvatne implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori. Inače, CETI je prepoznat kao ključna institucija  u Crnoj Gori kada su u pitanju analize prioritetnih supstanci u vodama, sedimentu i bioti i svaki doprinos ( pogotovo od renomirane institucije kao što je  Univerzitet za tehnologiju u Bratislavi (STUBA) jačanju stručnih kapaciteta je od velikog značaja.

To je istakao izvršni direktor CETI, gospodin Vidoje Petričić na sastanku menadžmenta CETI  sa gospođom Ing. Andreom Machyňákovom, PhD. (projektni menadžer i stručnjak odgovoran za razvoj analitičkih metoda, mjernih postupaka i implementaciju analitičkih metoda) i gospodinom Ivanom Špánikom PhD (financijski menadžer projekta  i stručnjak odgovoran za uvođenje analitičkih metoda i evaluaciju i interpretaciju  podataka) koji je održan  31.08.2021 godine u prostorijama CETI. 

Pored pojašnjenja od strane gostiju iz Slovačke na koji način će se realizovati treninzi diskusija je nastavljena u pravcu utvrđivanja novih projektnih ideja. U tom smislu došlo se do zaključka da imajući u vidu široku oblast istraživanja kako CETI tako i Fakulteta za hemiju i tehnologiju hrane ima dovoljno prostora za nastavak saradnje i u budućem periodu.

Projekat se finansira od strane SlovakAid – Official Development Assistance of the Slovak Republic under the Contract No. SAMRS/2020/ZB/1/4. Ukupna vrijednost Projekta je  86. 780,00 EUR, od kojih je 24.290 EUR planirano za realizaciju aktivnosti CETI.

Danube Hazard m3c

Borba sa zagađenjem sliva rijeke Dunav opasnim supstancama mjerenjem, upravljanjem zasnovanim na modeliranju i izgradnjom kapaciteta u okviru Dunavskog transnacionalnog programa


Prema Okvirnoj EU direktivi o vodama, zagađenje opasnim supstancama predstavlja glavni problem kvaliteta voda u slivu reke Dunav (DRB) koji treba riješiti. Ovo se odnosi i na države koje nisu članice EU, a koje su se obavezale da će slijediti slične ciljeve u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR). Uprkos značajnom riziku od nepostizanja pomenutih ciljeva, ova tema je u velikoj mjeri nedovoljno zastupljena u trenutnom Planu upravljanja slivom rijeke Dunav (DRBMP) i nacionalnim planovima, uglavnom zbog značajnih praznina u znanju i nedostatka razumijevanja sistema, kao i institucionalnih kapaciteta u vezi sa putevima emisije opasnih supstanci i efikasnim upravljanjem.

Cilj projekta je postići trajnu i efikasnu transnacionalnu kontrolu i smanjenje zagađenja voda opasnim supstancama. Projekat doprinosi cilju Dunavskog transnacionalnog programa u pogledu jačanja zajedničkih i integrisanih pristupa za očuvanje i upravljanje raznolikošću prirodnih dobara u Dunavskoj regiji i ciljevima Prioritetne oblasti 4 Strategije EU za Dunavsku regiju. Danube Hazard m3c se temelji na tri elementa upravljanja vodama (mjerenje, modelovanje i upravljanje), upotpunjeno jačanjem kapaciteta. Konkretno, projekat teži da poboljša znanje i razumijevanje postojećeg stanja („status quo“) zagađenja voda opasnim supstancama u slivu rijeke Dunav, integrisanjem i usklađivanjem postojećih podataka o nivoima koncentracije opasnih supstanci modelovanjem emisija na slivnom području u pilot regijama. Iako ciljana mjerenja nisu glavni fokus projekta, moraju se sprovesti kako bi se popunile kritične praznine neophodne za obezbjeđivanje čvrste osnove za modelovanje i upravljanje. Dodatni cilj je poboljšanje transnacionalnog upravljanja zagađenjem voda opasnim supstancama, kroz: i) koordinirano određivanje prioriteta transnacionalnih mjera uzimajući u obzir teritorijalne potrebe, sprovedeno kroz modelovanje emisija u slivu, procjenu scenarija upravljanja i razradu preporuka za DRBMP i ii) prilagođene aktivnosti obuke.

Trajanje projekta je 30 mjeseci (01.07.2020.-31.12.2022.).

Za više informacija posjetite link u nastavku http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c .

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske Unije (ERDF, IPA, ENI).

Predstavljen projekat CEBIMER

Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), jedini u Crnoj Gori, predstavlja ozbiljan početak naučno-istraživačkog rada u toj oblasti, saopšteno je na press konferenciji koju je Centar organizovao povodom svog osnivanja. 

CETI je partner na projektu čiji je nosilac Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević”, a ostali partneri su KCCG, PMF, MF, PRONA i Fontis.

Uloga CETI u projektu je karakterizacija aromatičnog bilja u cilju primjene za proizvodnju kozmetičkih preparata kao i karakterizacija akoholno ekstraktibilnog bilja za moguću proizvodnju tinktura i tradicionalnih alkoholnih pića sa odgovarajućom zdravstvenom tvrdnjom.

Više informacija na sledećem linku

Projekat “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” – prvi polugodišnji izvještaj

Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti u okviru projekta SPELTEX ocijenjen je najvišom ocjenom i prihvaćen od strane evaluatorskog tima Ministarstva nauke.

CETI je nosioc granta, koji je dodijelilo Ministarstvo nauke, za inovativni projekat SPELTEX. Projekat ima za cilj povezivanje starih znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz mogućnost značajnih komercijalnih efekata lokalno i šire. Ukupna vrijednost projekta je 157.153,14 eura.

Realizacija aktivnosti u okviru inovativnog projekta SPELTEX otpočela je prema planu u februaru tekuće godine. Kao rezultat aktivnosti prve faze projekta, nakon petomjesečnog rada, proizašla je Studija finansijske analize opravdanosti projekta proizvodnje ekstrakta iz mlade speltine trave. Studija je pozitivno ocijenjena od strane davaoca granta, što je bio preduslov za nastavak daljih projektnih aktivnosti.

Naredna faza projekta, čija je realizacija otpočela prethodnog mjeseca,  obuhvatiće nabavku opreme i opremanje mini pogona za proizvodnju ekstrakta iz mlade speltine trave, kao i nabavku neophodnih hemikalija za predviđena laboratorijska istraživanja.  Početak laboratorijskih istraživanja planiran je za kraj ove godine.

Projekat “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement”

CETI je nosioc granta, koji je dodijelilo Ministarstvo nauke, za inovativni projekat SPELTEX (Ekstrakt Triticum spelta L. kao dodatak ishrani – SPELTEX). Projekat ima za cilj povezivanje starih znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz mogućnost značajnih komercijalnih efekata lokalno i šire. Ukupna vrijednost projekta je 157.153,14 eura.

Realizacija aktivnosti u okviru inovativnog projekta “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” otpočele su prema planu 01.02.2020. godine.

U okviru prve faze projekta u toku su aktivnosti na izradi Studije finansijske analize opravdanosti projekta proizvodnje ekstrakta iz mlade speltine trave. Do sad su realizovani sljedeći segmenti Studije:

  • identifikovani su osnovni ciljevi investiranja u predmetnu proizvodnju, te sagledani ekonomski uticaji izbora mikrolokacije, te uticaj na razvoj lokalnog tržišta i šire.
  • U toku je izrada analiza relevantnih tržišnih aspekata

U cilju promocije projekta urađen je i Ministarstvu proslijeđen poster za vizuelni identitet projekta, kao i kratka informacija o ciljevima projekta, partnerima, ključnim očekivanim rezultatima, budućim očekivanjima i sl.

Predstavnik CETI učestovao na koordinacionom sastanku Grčke komisije za atomsku energiju

Predstavnik CETI, dr Nikola Svrkota – Šef jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke, je učestvovao na koordinacionom sastanku o rezultatima i nalazima regionalnog projekta RER9140 i njegovom uticaju na RER9149, koji je održan u Grčkoj komisiji za atomsku energiju (EEAE) od 28. do 30. januara 2019. godine.

Svrha ovog događaja je procjena napretka i procjena rezultata završnog regionalnog projekta RER9140 „Jačanje zaštite profesionalno izloženih lica i monitoringa izloženosti na random mjestu“, kao i utvrđivanje posljedica koje iz toga proizlaze i prioritetnih područja za sljedeći Regionalni projekat RER9149 “Poboljšanje zaštite od zračenja profesionalno izloženih lica jonizujućem zračenju” kao i planiranje aktivnosti novog projekta za period 2019-2022.

IAEA odobrila projekat koji je kandidovao CETI

Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča, na zasijedanju Borda Guvernera održanog 23 i 24 novembra 2017. godine ozvaničila je Program tehničke saradnje za sve zemlje članice, za period 2018-2019 godine, uključujući i Nacionalni program za Crnu Goru.

S tim u vezi odobren je i projekat koji je kandidovao Centar za ekotoksikološka ispitivanja – “Strengthening Technical and Institutional Capacities of the National Reference Laboratory for Food and Feed Control (MNE5004)”.

Projekat se odnosi na jačanje kapaciteta CETI i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju monitoringa/analiza bezbjednosti hrane i hrane za životinje.

Ukupna vrijednost projekta je 303 940 eura, a predviđena je nabavka vrijedne  opreme (novi LCMSMS uređaj) kao i edukacija kadrova i ekspertske misije.

Početak projekta „Minamata inicijalna procjena za Crnu Goru“

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT) održan uvodni sastanak za projekat „Minamata inicijalna procjena za Crnu Goru” (Konvencija o živi) tokom kog su predstavnici MORiT-a i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) prezentovali koncept projekta i njegove ciljeve, kao i predstojeće faze i aktivnosti u okviru njegove realizacije.

Uloga Centra za ekotoksikološka ispitivanja je izrada inventara žive koji će služiti kao osnova za dalje aktivnosti u projektu.

Cilj projekta je da se izvrši inicijalna procjena o količini žive sa ciljem stvaranja preduslova za ratifikaciju „Minamata konvencije o živi“. Takođe, projektom će se uspostaviti temelji za implementaciju ove konvencije.

Više informacija možete naći na ovom linku.

image-0-02-05-4a39a4f0242ed37803217a8da62affe3d873bbcccd41fde52b1f98c59ffb678c-V

Press konferencija povodom završetka Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”

Dana 26.10.2016. godine održana je završna press konferencija povodom uspješnog okončanja Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru” koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine  Norveške. Vrijednost projekta je 2 600 000 NOK tj. 260 000 EUR.

Zaštita životne sredine, uključujući i morsku, ima danas poseban značaj i jedan je od glavnih problema globalnog karaktera. Ubrzani razvoj nautičkog i kruzer turizma u Crnoj  Gori, povećava i rizik od različitih  vrsta incidenata  na moru.

Crna Gora je uspostavila pravni i institucionalni okvir i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata definisala sistem reagovanja u slučaju izlivanja ulja te ulogu i odgovornost  nadležnih organa i institucija.

Cilj Projekta je bio da doprinese jačanju stručnih i tehničkih kapaciteta važnih činilaca u implementaciji Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata. Na taj način smanjio se rizik od mogućeg širenja zagađenja uzrokovanog incidentom.

Nosilac Projekta je Centar za ekotoksikološka ispitivanja D.O.O. – CETI. CETI je sproveo sve nabavke, organizovao obuke ostalih institucija za uzorkovanje u saradnji sa partnerima na projektu, organozovao obuke u referentnom centru u EU i koordinisao sve planirane aktivnosti predviđene Projektom.

Partneri u Projektu su bili:

  • Uprava pomorske sigurnosti i Lučke kapetanije Bar i Kotor – Ministarstvo  saobraćaja i pomorstva;
  • Odjeljenje granične bezbijednosti pomorske policije – Uprava Policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U realizaciji Projekta  bili su uključeni i Mornarica Vojske Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine.

U okviru ovog projekta nabavljenja je oprema za laboratorijska ispitivanja frakcije nafte i ostalih hemijskih agenasa, standardni referentni materijal i hemikalije, oprema za uzorkovanje i analize na terenu kao i disperzanti  (tečne mješavine agensa koji djeluju na površini kod jednog ili više organskih rastvora i koji su posebno formulisani za podspješivanje prirodne disperzije ulja u vodenom stubu putem smanjivanja  međupovršinske napetosti između ulja i vode).

U cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija organizovana je radionica za učesnike projekta u referentnom centru u EU (Velika Britanija). Takođe CETI je realizovao trening/obuku u Lučkoj kapetaniji Kotor povodom prezentacije terenske opreme – opreme za uzorkovanje i mjerenje zagađenja i obuke za upravljanje istom.

Glavni rezultati projekta su bolja stručna i tehnička osposobljenost institucija u Crnoj Gori za intervencije u slučaju zagađena mora naftnim derivatima i što je posebno značajno osnažena međuinstitucionalna saradnja.

Izvršna direktorica Nada Medenica se zahvalila donatoru, Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na razumijevanju  potreba Crne Gore i njenih  institucija u rješavanju  problema u oblasti životne sredine i po drugi put ukazanom povjerenju Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Takođe je izrazila zahvalnost partnerima na kvalitetnoj saradnji i uspješno realizovanim aktivnostima projekta sa željom da projekat bude osnova za buduće projekte i dalju saradnju u oblasti zaštite mora od zagadjenja.

 

Posjeta predstavnika ETF-a

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete predstavnika Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Univerziteta Crne Gore. Predstavnici ETF-a, predvođeni dekanom Zoranom Veljovićem posjetili su CETI povodom početka saradnje na naučno-istraživačkom projektu: “Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT”, čiji je nosilac ETF.

Gosti su upoznati sa djelatnostima CETI-ja, a razgovarano je o budućim aktivnostima na pomenutom projektu. Oni su takođe obišli Laboratoriju, gdje su imali priliku da se upoznaju sa analizama koje se obavljaju, a predstavljena im je i moderna oprema koju Laboratorija posjeduje.

Dogovorene su buduće zajedničke aktivnosti na projektu.

IMG_20161003_155449

H