Finalna konferencija projekta CAPS2

Finalna konferencija projekta “CAPS2 – Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana” (2nd. Ord./0216), sufinansiranog od strane Evropske Unije pod Programom IPA jadranske preko granične saradnje, održana je u Splitu 5. maja 2016. godine.

Ovaj EU projekat , koji je započet u oktobru 2012. godine a završava se 30 juna 2016. godine, ima za cilj da doprinese poboljšanju bezbjednosti i nadzora proizvoda akvakulture u Jadranu, kroz sprovođenje raznih komponenti: trening laboratorija, partnera koji učestvuju u projektu, za različite dijagnostičke metode prilikom detekcije hemijskih i mikrobioloških zagađivača, biotoksina i virusa prema EU legislativi.  Takođe i nabavka specifične dijagnostičke opreme i alata, aplikacija GIS sistema i planova za nadgledanje i analizu rizika.

Partneri projekta koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i Crne Gore, sarađuju kako bi postigli glavni cilj, a to je usklađivanje dijagnostičkih strategija, planiranje i nadzorni alati i analiza rizika u sektoru akvakulture.

Predstavnici partnerskih institucija, uključujući Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, sastali su se u Splitu na finalnoj konferenciji CAPS2 projekta sa ciljem da prezentuju i razmotre projektne aktivnosti i rezultate, kao i da podstaknu dijalog između partnera i drugih učesnika u sektoru sa pogledom na buduće potencijalne prilike za saradnju u Jadranskom regionu.

3