Potpisan memorandum o saradnji između CETI i Prirodno matematičkog fakulteta

U prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta je 17.06.2024. godine potpisan Memorandum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI). Memorandum su, u ime institucija kojima rukovode, potpisali izvršni direktor CETI, Zoran Vučinić i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta,  prof. dr Miljan Bigović.

Potpisivanjem ovog dokumenta, nastavljena je dugogodišnja saradnja između dvije institucije. Dodatni cilj potpisivanja Memoranduma je uspostavljanje naučne, stručne i tehničke saradnje između ovih institucija u područjima koja su od zajedničkog interesa kao i definisanje okvira, načela i modaliteta uzajamne saradnje sa ciljem njenog efikasnijeg i potpunijeg ostvarivanja. Značaj ovog dokumeta je i nastavak realizacije studentskih posjeta laboratorijama Centra za ekotoksikološka ispitivanja, čime će se oni dodatno edukovati u realizaciji praktičnih znanja i vještina, o kojima uče i koje stiču na većem broju kurseva iz oblasti fizike, biologije i hemije. 

Potpisivanju Memoranduma prisustvovala je Danijela Bekrić, direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja u CETI-ju.

Igračke i otrovne supstance – Vikend na Gradskoj TV

Savjetnik Direktora Laboratorije za oblast sanitarne hemije CETI dr sc. med. Dejan Jančić u programu Gradske TV “Vikend na Gradskoj TV” govorio je o analizama igračaka i otrovnim supstancama u njima. Emisiju možete pogledati na sledećem linku:

CETI učesnik na Sajmu evropskih projekata

Centar za ekotoksikološka ispitivanja učestvovao je na Sajmu evropskih projekata koji je organizovala Privredna komora Crne Gore. Sajam je održan 8 juna u dvorištu Dvorca Petrovića na Kruševcu u Podgorici.

Na sajmu su pored organizatora, učestvovale i ostale institucije, organizacije i kompanije koje implementiraju projekte finansirane sredstvima različitih programa Evropske unije.

Sajam je imao za cilj promociju rezultata projekata i aktivnosti koje realizuju partneri iz Crne Gore.

Ova manifestacija, pored upoznavanja sa projektima koji su u toku ponudila je mogućnost umrežavanja sa potencijalnim partnerima za pozive koji se očekuju u narednom periodu.

Sajam je otvorila predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.