Projekat Danube Hazard m3c – Laymens izvještaj za širu javnost

Ovdje možete pronaći Laymens izvještaj za širu javnost u kojem se govori o borbi sa zagađenjem dunavskog sliva opasnim supstancama putem mjerenja, upravljanja  zasnovanog na  modeliranju i jačanju kapaciteta

Danube Hazard m3c bilten #5

Bilten #5 – Finalni bilten projekta za period od jul 2022. – mart 2023. godine.

Poštovani čitaoci,

ovim petim i poslednjim biltenom, koristimo priliku da vam malo približimo osećaj koji nas prožima jer se projekat bliži kraju.

Naime, naše zajedničko putovanje Danube Hazard m3c, započeto u julu 2020. godine, skoro je pri kraju. Izuzetan je osećaj kada putujete sa mnogo ljudi, preko stotinu stručnjaka, iz 13 različitih zemalja i različitih kultura, kroz svijet nauke, profesije i politike. Putujete i shvatate da u stvarnosti na našem putu nema granica. „Nauka bez granica“ je i ovoga puta došla do izražaja. Svi smo krenuli sa različitih pozicija u pogledu znanja, stručnosti i mišljenja, sa partnerima koji dolaze iz zemalja članica EU i zemalja koje su u fazi pristupanja EU.

U početku smo morali da se suočimo sa brojnim izazovima, ali smo postepeno uspjeli da ih prevaziđemo i otvorimo put novim idejama i rješenjima. Snažno partnerstvo (u smislu razvoja programa, znanja i vještina) pomoglo je članovima sa manje iskustva da se razviju i postanu jaki dio nacionalnih timova. I na tome im neizmjerno zahvaljujemo.

Svi partneri su se trudili da na najbolji način iskoriste priliku da ovladaju novim znanjem i ekspertizom, kako kroz zajednički razvoj efikasnog pristupa praćenju i inventarizaciji, tako i kroz upoznavanje vještina modeliranja za efikasno upravljanje zagađenjem voda u budućnosti. Da li da pratimo prioritetne supstance tokom prenosa zagađenja ili da se prvo brinemo o izvoru i bavimo se njime. Koji pristup uzeti? Da li je potrebno istražiti sve prioritetne supstance ili odabrati određene specifične markere? Šta je sa finansijama za praćenje realizacije? Šta je sa zalihama? Zakonodavstvo? Mnoga pitanja koja su nas pratila i na koja su nam bili potrebni odgovori. Jesmo li ih našli?

Najvažniji nalaz je bio da se tim izazovima ne možemo uhvatiti u koštac izolovano, bez transnacionalnog timskog rada. A mi smo bili tim od početka do kraja projekta. Sprijateljili smo se sa potrebom i željom da nastavimo naše stručno, naučno i ljudsko druženje u službi zaštite životne sredine, posebno onog elementa koji za prirodu i za čoveka znači život, a to je „voda“. Zaštita voda i zaštita ljudi.

Dokle smo stigli? Da li smo postigli svoje ciljeve? Koji su preostali izazovi? Sve to možete pronaći u ovom najnovijem biltenu.

Hvala vam na povjerenju i što nas pratite.