CETI koorganizator trening kursa Basic Search & Secure

U periodu od 11. do 16. septembra 2016. godine, u Podgorici je održan trening kurs pod nazivom Basic Search & Secure Workshop, na inicijativu i pod pokroviteljstvom U.S. Department Of Energy, Office of Radiological Security (Sandia National Laboratories Radiation Protection Department). Centar za ekotoksikološka ispitivanja je bio koorganizator treninga i logistička podrška kolegama iz SAD-a.

Workshop se sastojao od predavanja/diskusija, pokaznih i terenskih vježbi vezanih za pretragu i otkrivanje radioaktivnog materijala. Terenske vježbe organizovane su u Centru za ekotoksikološka ispitivanja.

Na trening kursu učestvovale su kolege sa Kosova i iz Crne Gore. Sa Kosova su prisustvovali predstavnici Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, a iz Crne Gore predstavnici Vojske, Carine, Pogranične policije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijske poslove i Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Na kraju treninga, nakon dodjele sertifikata, CETI je dobio opremu za pretragu i identifikaciju radionuklida u vrijednosti od 69.480,00 $. Dogovorena je i skora organizacija Advanced Search & Secure Workshop koji bi se odnosio na terenski rad (pretragu, identifikaciju itd.), najvjerovatnije na Kosovu.

Takođe kolege iz S.A.D.-a ocijenile su visok nivo spremnosti crnogorskih timova za djelovanje u ovim situacijama.

 

 

IMG_20160912_093137 Search & Secure Field exercize Search & Secure Field excersize 1 IMG_20160912_092202