Seminar u oblasti otkrivanja izvora zračenja na granici

U Podgorici je od 20 do 21 oktobra u organizaciji EXBS (Export Control and Related Border Security) Programa Vlade SAD i Centra za ekotoksikološka ispitivanja, održan je seminar na temu- način odgovora i reagovanja na detekciju izvora zračenja na granici. Seminaru su prisustvovali predstavnici carine, granične policije i nacionalnih institucija koje su odgovorne za reagovanje u slučaju otkrivanja izvora zračenja iz  Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore.

 

Anumaija Leskinen, stručno lice iz Evropske komisije (EK), Zajednički istraživački centar (JRC), prezentovala je iskustva Evropske komisije na polju izgradnje kapaciteta u borbi protiv nedozvoljenog prometa radiološkog i nuklearnog materijala.

Fotografije sa seminara su dostupne na adresi:

https://drive.google.com/folderview?id=0B64c0Cvb58FiUWlpQVNmaVNaSkU&usp=sharing&tid=0B64c0Cvb58FidF9vX0l2Z0VhZXc