Svečana dodjela sertifikata za entitetski kod – NATO Commercial and Government Entity Code

02.07.2015.

Centru za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) dodijeljen je NCAGE kod marta tekuće godine.

Delegacija Centra za materijalni menadžment Ministarstva odbrane Albanije boravila je  u posjeti Direkciji za standardizaciju i kodifikaciju Ministarstva odbrane Crne Gore, pa je ta prilika iskorišćena i za radnu posjetu CETI-ju i svečanu dodjelu sertifikata. Načelnik Direkcije pukovnik dr Marinko Aleksić je direktorici Centra Nadi Medenici, u ime ministra odbrane, uručio sertifkat o dodijeljenom kompanijskom kodu NCAGE.

Direktorica Centra Nada Medenica, sa svojim timom, predstavila je kapacitete i reference Centra i istakla dosadašnju uspješnu saradnju sa Ministarstvom odbrane i pozitivne rezultate u poslovima vezanim za oblast vanrednih situacija. Gosti iz Albanije su pokazali veliki interes za saradnju njihovih hemijskih laboratorija u MO Albanije sa CETI-jem. Pukovnik dr Marinko Aleksić je pripadnicima Centra prezentovao mogućnosti koje pruža prisustvo kompanija u bazi podataka NATO kodifikacionog sistema.

Direktorka Centra je istakla da je ovaj sertifikat još jedan u nizu koje CETI ima i da je to sve dokaz ispunjavanja visokih standarda koji se zahtijevaju u ovoj oblasti, kako u civilnim poslovima, tako i poslovima vezanim za oblast odbrane.