Konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju

58. generalna konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Austrija

U periodu 23-24 septembar 2014. u sklopu održavanja 58. generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Austrija, održan je Naučni forum: Radioaktivni otpad: Suočavanje sa izazovima – Nauka i tehnologija za sigurno i održivio rješenje.

U radu foruma učestvovala je delegacija D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica. Delegaciju su sačinjavali:

  • Nada Medenica
  • Danijela Šuković
  • Zoran Vučinić
  • Tomislav Anđelić

Povod za prisustvo forumu je bio poziv koji je CETI dobio od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju a imajući u vidu da je dio materijala za film koji je prikazan na forumu sniman i u prostorijama CETI i sa aktivnim učešćem zaposlenih CETI, tokom misije IAEA koja je za cilj imala kondicioniranje izvora zračenja u junu 2014.. Kompletan film je dostupan na adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=3QXSkXHDZgU&list=PLCsYX9QVCDTEIAQ1Wn4P_SQl3HnvRBtRh

Foto esej: Kondicioniranje radioaktivnih izvora u Crnoj Gori – IAEA Misija u junu 2014 je dostupan na adresi:

http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/photoessays/radsources/090914/montenegro

Samo pominjanje Crne Gore i CETI tokom Foruma je veliko priznanje naporima koji su uloženi u prethodnom periodu a koji su za krajnji cilj imali potpuno uređen sistem upravljanja radioaktivnim otpadom u Crnoj Gori, čemu je CETI dao značajan doprinos.

Tokom boravka realizovan je niz sastanaka sa predstavnicima najeminentnijih institucija iz regiona koji su za cilj imali unapređenje saradnje i uključivanje CETI u realizaciju određenog broja međunarodnih projekata, što takođe predstavlja priznanje i prepoznavanje kvaliteta koje CETI posjeduje u ovoj oblasti.