Radionica 5.-11. Septembar, Velika Britanija- Upoznavanje sa disperzantima, u okviru Projekta” Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru“ ( Projekat finansira Kraljevina Norveška – Ministarstvo inostranih poslova)

Kao  koordinator Projekta CETI je organizovao radionicu u saradnji sa Lamor korporacijom, u Velikoj  Britaniji, sa ciljem da se predstavnici regulatornih i implementacionih agencija u Crnoj  Gori, upoznaju sa upotrebom disperzanata i osposobe za upotrebu disperzanata kao jednog od odgovora na izlivananje nafte.

Učesnici Radionice bili su predstavnici CETI, Agencije za zaštitu životne sredine Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije Kotor, Lučke kapetanije Bar, Mornarice Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova– Granična pomorska policija.

Vlada Velike Britanije je prepoznala, u slučaju većeg izlivanja nafte, kao primarnu strategiju  primenu disperzanata. Osnovna operema za odgovor na izlivanje nafte Globalne naftne industrije se nalazi u Sautemptonu, gdje se nalaze “stokovi” disperzanata  dok su  institucije  za regulaciju i  savjetovanje za  slučaj upotrebe disperzanata locirane u Londonu.

Radionica je organizovana od strane Lamor Korporacije, čiji predstavnici imaju iskustva u ovoj oblasti i koji su akreditovani od strane Instituta za nautiku, u ime Maritime and Coastguard Agency  UK za MCA, IMO i  DECC treninge u svim oblastima odgovora na izlivanje nafte i ulja. Program radionice sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.

Smjernice za dobru praksu upotrebe disperzanata prezentirali su eksperti International Petroleum Industry Environmental and Conservation Asociation.

Praktična iskustva u upotrebi stvarnih incidenata prezentovali su eksperti iz International Tankers Owners Pollution Federation.

Praktična obuka, posjeta oblasti Sautemptona i prezenatcija eksperata Maritime and Coastguard Agency UK, bila je dobra prilika za crnogorski tim da vidi kako je uspostavljena i kako funkcioniše britanksa politika upotrebe disperzanata. Oraginizovana je i posjeta najvećoj industriji i  lageru disperzanata kao i proizvođaču disperzanata .

Učesnici radionice upoznati su sa tipovima disperzanata, izborom opreme kao i sa značajem i sadržajem  analize uticaja i benefita u slučaju  upotrebe disperzanata.

Radionica će doprinijeti jačanju profesionalnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih institucija i jačanju  među institucionalne saradnje .

Foto galerija: