Aktivnosti na upravljanju iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima

Nastavljaju se aktivnosti na upravljanju iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima i radioaktivnim otpadom

Nakon uspješne realizacije regionalnog projekta – IPA 2009 Programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja „Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima uključujući radioaktivne gromobrane i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu“, nastavljaju se aktivnosti dobrog upravljanja iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima zračenja.

Evropska komisija je za Projekat obezbijedila 1,5 mil. eura, a samo za poslednje dvije faze projekta 454.000,00 eura koje su bile namjenjene za uklanjanje demontiranje i transport radioaktivnih gromobrana, posao koji je uspješno obavio D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Sredstva za skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane obezbijedila je država Crna Gora. Uspješna realizacija ovog Projekta je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore jer je bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija, kao i zaštita životne i radne sredine. Korisnici ovog projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, a krajnji korisnici su privredni subjekti i što je najvažnije građani Crne Gore.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“, uz podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju – IAEA, (međuregionalni projekat INT9176 “Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora na Mediteranu” u vrijednosti od 4,3 mil. eura, obezbjeđeno od strane Evropske komisije i IAEA) domaćini su dva važna događaja:
  • kondicioniranju iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora u skladištu radioaktivnog otpada, u periodu od 18. do 27. juna 2014. godine. Četri eksperta IAEA će zajedno sa timom D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja izvršiti kondicioniranje radioaktivnih izvora u skladištu, a pod kontrolom Uprave za inspekcijske poslove – ekološke inspekcije.
  • međuregionalnom trening kursu od 24. do 26. juna 2014. godine, posvećen upravljanju iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima, u kojem, pored predavača i učesnika iz Crne Gore, učestvuje 17 predstavnika nadležnih institucija iz 14 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Gana, Grčka, Jordan, Libija, Maroko, Srbija, Slovenija, Južnoafrička Republika, Makedonija, Tunis i Turska). Teorijski dio trening kursa održaće se 24. i 26. juna 2014. godine u hotelu „ Aurel“, dok će se praktični dio trening kursa održati u skladištu radioaktivnog otpada 25. juna, kada će se sprovesti i određena filmska snimanja praktičnih aktivnosti od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Aktivno učešće crnogorskih institucija u Projektu INT9176 dokaz je spremnosti nadležnih institucija da u ovoj oblasti ispune sve zahtjeve međunarodnih standarda. Više informacija o događajima možete dobiti na sljedeće kontakte:

  • Slavko Radonjić, 067 525 770; [email protected] , Agencija za zaštitu životne sredine.
  • Tamara Đurović, 067 263 463; [email protected], Ministarstvoodrživograzvoja i turizma.
  • Tomislav Anđelić, 067 617 711; [email protected], D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja.