Interreg Danube Region program transnacionalne saradnje – projekat Aquatic plastic

U okviru Interreg Danube Region programa transnacionalne saradnje Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) je partnerska institucija u realizaciji dvije prihvaćene projektne ideje.

Oba projekta imaju specifični cilj: Održivo, integrisano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentom u slivu rijeke Dunav, obezbjeđujući dobar kvalitet i količinu vode i balansa sedimenta.

“Pokretanje rješenja za upravljanje odozdo prema gore za smanjenje plastičnog otpada u Dunavskom slivu” (Aquatic Plastic)  je naslov drugog projekta čiji je ukupan budžet 2,296.700 EUR.

Pored CETI u realizaciji projektnih aktivnosti učestvovaće još 14 institucija- partnera te 14 pridruženih partnerskih institucija. Budžet CETI je 89,000.00 EUR. Vodeći partner projekta je Filmjungle.eu Society.