Projekat BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine

BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine

Donator:  Evropska unija
Partneri: Centar za ekotoksikološka ispitivanja – CETI, Opština Mojkovac, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Novi Pazar
Korisnici: Opštine Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje u Crnoj Gori, grad Novi Pazar i opština Tutin u Republici Srbiji, kao i javno komunalna preduzeća u navedenim lokalnim samoupravama. Lokalno stanovništvo u navedenim lokalnim samoupravama, sa naglaskom na ranjivim grupama. Organizacije civilnog društva u navedenim lokalnim samoupravama.
Period realizacije: 
 19.04.2023 – 18.04.2025.
Portal: dostupno na sledećem link-u

Projekat  BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine je usmjeren na unapređenje kapaciteta opština i javno komunalnih preduzeća za sakupljanje otpada, kao i na primarnu selekciju otpada, sa ciljem povećanja količine recikliranog otpada. Projekat će uspostaviti tzv. sistem dvije kante, koji predstavlja početni sistem u upravljanju otpadom, kao i stvaranja regionalne strukture integrisanog upravljanja otpadom. U sistemu dvije kante, jedna kanta je namijenjena za mješoviti otpad, dok je druga namijenjena za otpad koji možemo da recikliramo: PET, aluminijum, staklo, papir. Pored obezbjeđenja opreme za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom,  biće organizovani treninzi namijenjeni zaposlenima u lokalnim samoupravama koji se bave upravljanjem otpadom na teritorijama opština uključenim u Projekat. Uz pomoć angažovanih eksperata, biće razvijeni lokalni planovi upravljanja otpadom, kao i akcioni planovi za javno komunalna preduzeća. Projekat će doprinijeti i daljem usklađivanju regulative Republike Srbije i Crne Gore sa regulativom Evropske unije po ovom pitanju.

Poseban cilj je podizanje svijesti lokalnog stanovništva o značaju upravljanja otpadom zbog čega će se organizovati kampanje namijenjene informisanju lokalnog stanovništva opština koje učestvuju u Projektu.

Očekivani rezultati sprovođenja Projekta su sledeći:

  • Poboljšano znanje relevantnih učesnika u upravljanju otpadom, kao i usklađivanje sa regulativom Evropske unije;
  • Opštine i javno komunalna preduzeća koriste novu opremu i infrastrukturu za upravljanje otpadom;
  • Podignuta svijest o značaju upravljanja otpadom među lokalnim stanovništvom.

Neke od ključnih Projektnih aktivnosti su sledeće:

  • Razvijanje zajedničkih rešenja za efektivno upravljanje otpadom;
  • Razmena iskustva i podizanje kapaciteta javno komunalnih preduzeća sa ciljem predstavljanja rešenja u vezi sa sakupljanjem i odvajanjem otpada;
  • Obezbeđivanje opština opremom za primarno sakupljanje, selekciju i reciklažu otpada;
  • Kampanje podizanja svesti i obrazovanja.