CETI i CRBC –potpisali Sporazum o poslovnoj i tehničkoj saradnji 18.septembra 2015.

„Centar za ekotoksikološka ispitivanja – Podgorica“, izvršni direktor Nada Medenica i “China Road And Bridge Corporation  Montenegro Branch”, izvršni direktor Gao Liang , potpisali su Sporazum sa ciljem da se kreiraju najbolji uslovi za saradnju u budućnosti, a u skladu sa relevantnom regulativom, dobrom poslovnom praksom, poslovnom etikom, na način i pod uslovima definisanim Sporazumom. Sve aktivnosti će biti realizovane u skladu sa zahtjevima nacionalne i evropske regulative.

Ovaj  Sporazum je osnova za buduću saradnju i ugovaranje poslova u oblasti  analiza segmenata  životne sredine, otpada, razmjene znanja i iskustava u oblastima saradnje. Saradnja će se realizovati  obostranim angažovanjem određenih profila naučnih i stručnih kadrova, kao i resursa.