Posts

Uvodni sastanak i radionica – Projekat „Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)”

U okviru početka realizacije projekta ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)”, koji Centar za ekotoksikološka ispitivanja sprovodi u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma (MORT) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), 26 i 27 septembra održan je uvodni sastanak i radionica.

Osnovni cilj ovog projekta jeste pregled i ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za Stokholmsku konvenciju o dugoročnim zagađivačima – POPs-ima u Crnoj Gori.

„Da bi se ostvario cilj projekta, prikupićemo sve raspoložive informacije o postojećoj praksi upravljanja POPs-ima i informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovo je kompleksan projekat i kvalitetna saradnja je od ključne važnosti za realizaciju i kvalitet rezultata projekta. Rezultat radionice treba da bude vrlo konkretan – utvrdićemo metodologiju budućeg rada, formirati radne grupe, te plan rada za ažuriranje inventara pojedinih POPs-ova“, saopštila je Nada Medenica, izvršna direktorica CETI-ja.

Pjer Karlo Sandei, programski menadžer projekta UNEP kancelarije u Beču, zahvalio se CETI-ju na brzoj i pozitivnoj reakciji kada je u pitanju partnerstvo na projektu, kao i Ministarstvu održivog razvoja i turizma na mogućnosti da asistira na istom, te kolegama iz Srbije koji su pristigli kako bi podijelili svoja iskustva u vezi sa ovim projektom.

„Naša uloga je da ovdje pomognemo koliko je moguće i da pokušamo da odgovorimo na zahtjeve radnih grupa, organizacija, odnosno Ministartva, i CETI-ja kako bismo napravili što kvalitetniji dokument“, poručio je Sandei.

U Crnoj Gori nema POPs pesticida imajući u vidu činjenicu da smo zabranili uvoz, proizvodnju i tranzit preko naše države, istakla je generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ivana Vojinović.

Projekat će se realizovati u naredne dvije godine.

 

IMG_5264IMG_20160926_105839 IMG_20160926_115640 IMG_5272 IMG_20160927_114657 IMG_20160927_142450

 

Završna radionica projekta CAPS2

Radionica 5.-11. Septembar, Velika Britanija- Upoznavanje sa disperzantima, u okviru Projekta” Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru“ ( Projekat finansira Kraljevina Norveška – Ministarstvo inostranih poslova)

Kao  koordinator Projekta CETI je organizovao radionicu u saradnji sa Lamor korporacijom, u Velikoj  Britaniji, sa ciljem da se predstavnici regulatornih i implementacionih agencija u Crnoj  Gori, upoznaju sa upotrebom disperzanata i osposobe za upotrebu disperzanata kao jednog od odgovora na izlivananje nafte.

Učesnici Radionice bili su predstavnici CETI, Agencije za zaštitu životne sredine Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije Kotor, Lučke kapetanije Bar, Mornarice Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova– Granična pomorska policija.

Vlada Velike Britanije je prepoznala, u slučaju većeg izlivanja nafte, kao primarnu strategiju  primenu disperzanata. Osnovna operema za odgovor na izlivanje nafte Globalne naftne industrije se nalazi u Sautemptonu, gdje se nalaze “stokovi” disperzanata  dok su  institucije  za regulaciju i  savjetovanje za  slučaj upotrebe disperzanata locirane u Londonu.

Radionica je organizovana od strane Lamor Korporacije, čiji predstavnici imaju iskustva u ovoj oblasti i koji su akreditovani od strane Instituta za nautiku, u ime Maritime and Coastguard Agency  UK za MCA, IMO i  DECC treninge u svim oblastima odgovora na izlivanje nafte i ulja. Program radionice sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.

Smjernice za dobru praksu upotrebe disperzanata prezentirali su eksperti International Petroleum Industry Environmental and Conservation Asociation.

Praktična iskustva u upotrebi stvarnih incidenata prezentovali su eksperti iz International Tankers Owners Pollution Federation.

Praktična obuka, posjeta oblasti Sautemptona i prezenatcija eksperata Maritime and Coastguard Agency UK, bila je dobra prilika za crnogorski tim da vidi kako je uspostavljena i kako funkcioniše britanksa politika upotrebe disperzanata. Oraginizovana je i posjeta najvećoj industriji i  lageru disperzanata kao i proizvođaču disperzanata .

Učesnici radionice upoznati su sa tipovima disperzanata, izborom opreme kao i sa značajem i sadržajem  analize uticaja i benefita u slučaju  upotrebe disperzanata.

Radionica će doprinijeti jačanju profesionalnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih institucija i jačanju  među institucionalne saradnje .

Foto galerija:

Regionalna radionica na temu Konvencije o hemijskom naoružanju

Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja su učestvovali na regionalnoj radionici za države članice u istočnoj Evropi vezano sa tehničkim aspektima režima transfera Konvencije o hemijskom oružju.

Kurs je organizovan za predstavnike institucija nadležnih za primjenu konvencije o zabrani širenja hemijskog naoružanja iz: Azerbejdžana, Bjelorusije, Bugarske, Hrvatske, Estonije, Gruzije, Mađarske, Latvije, Litvanije, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Srbije, Kirgizije, Ukrajine i Crne Gore.

Obuku su održali predstavnici Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) Hag. Tema radionice je bila carinska kontrola i transfer kontrolisanih hemikalija.