Posjeta predstavnika ETF-a

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete predstavnika Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Univerziteta Crne Gore. Predstavnici ETF-a, predvođeni dekanom Zoranom Veljovićem posjetili su CETI povodom početka saradnje na naučno-istraživačkom projektu: “Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT”, čiji je nosilac ETF.

Gosti su upoznati sa djelatnostima CETI-ja, a razgovarano je o budućim aktivnostima na pomenutom projektu. Oni su takođe obišli Laboratoriju, gdje su imali priliku da se upoznaju sa analizama koje se obavljaju, a predstavljena im je i moderna oprema koju Laboratorija posjeduje.

Dogovorene su buduće zajedničke aktivnosti na projektu.

IMG_20161003_155449

H