Ekspertska posjeta predstavnika GIZ

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin ekspertske posjete GIZ, u okviru projekta CSBL koji se tiče očuvanja biodiverziteta Skadarskog jezera. U posjeti su bili g-din Nicolaus Fleischmann, ekspert za prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama, sedimenti i bioti Skadarskog jezera i Jelena Peruničić, projekt menadžer.

Ekspert GIZ-a, g-din Nicolaus Fleischmann je u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori sa ciljem da se sastane sa svim akreditovanim laboratorijama, kako bi sagledao njihove kapacitete i sa svim institucijama i pojedincima koji su do sada radili istraživanja prioritetnih hazardnih supstanci u površinskim vodama, sedimentu i / ili bioti Skadarskog jezera.

Gospodin Fleischmann je upoznat sa djelatnostima CETI-ja, kao i sa svim istraživanjima površinskih voda i sedimentu koje je radio CETI. On je takođe posjetio Laboratoriju i izrazio veoma pozitivno mišljenje u vezi stručnih i tehničkih kapaciteta koje posjeduje CETI.

Dogovoreno je da CETI ustupi GIZ-u sve dosadašnje rezultate istraživanja površinskih voda i sedimenta koji mogu biti od koristi u ovom projektu.