Posts

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) i Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) potpisali su sporazum o saradnji u cilju uspostavljanja institucionalnog okvira za jačanje međusobne saradnje i dijaloga.

Prepoznajući zajednički interes za intenzivnom saradnjom, kao i potrebu uspostavljanja kontinuiranog dijaloga, razmjene informacija, znanja i iskustava iz svojih nadležnosti, CETI i CInMED su se sporazumjeli da u narednom periodu zajednički djeluju i istupaju u projektima od značaja za svoje poslovanje.

„Nadamo se i očekujemo da će u predstojećem periodu naše dvije institucije zajedničkim trudom, a kroz ujedinjene kapacitete, ostvariti uspješnu saradnju i u dijelu laboratorijskih ispitivanja i naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata.Naime, Institut za ljekove i medicinska sredstva kontinuirano radi na usavršavanju i podizanju kvaliteta svojih usluga i kapaciteta na najviši nivo. Laboratorija CInMED raspolaže najsavremenijom,sofisticiranom i rijetko zastupljenom opremom za tehnike difrakcije i fluorescencije X zraka, koje pružaju velike mogućnosti za analize po prirodi vrlo različitih uzoraka (ljekovi, suplementi, kozmetika, hrana, biološki i uzorci životne sredine i dr.). CInMED koristi priliku da ovim putem izrazi zahvalnost Centru za ekotoksikološka ispitivanja na tome sto su prepoznali u nama dobrog partnera u svom budućem radu“, istakla je direktorica CInMED doc. dr. med. spec. Snežana Mugoša.

Direktor CETI Vidoje Petričić je naglasio da postoji značajan prostor da se kroz ovaj vid saradnje ojačaju prepoznati laboratorijski i kadrovski kapaciteti dvije institucije.

„Zajedničkom saradnjom i razmjenom iskustava ćemo dalje unaprijediti rad naših institucija, kao i pojačati vidljivost na regionalnom i  međunarodnom planu.“ Potpisnici sporazuma su izrazili uvjerenje da će formalizovanje saradnje i korišćenje utvrđenih mehanizama, naročito u oblasti laboratorijskih analiza, kao i zajedničko istupanje u naučnoj zajednici značajno doprinijeti afirmisanju obje institucije, te da će konkretni rezultati saradnje i zajedničkog rada ubrzo biti vidljivi u praksi.

Potpisan sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom

Centar za ekotoksikološka ispitivanja  je potpisao Sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom sa ciljem saradnje na istraživačkoj aktivnosti, zajedničke prijave na nacionalne i međunarodne konkurse za projekte i  ostvarivanju svih drugih oblika saradnje koji će biti zajednički definisani.

Sporazum je iniciran početkom saradnje na naučno-istraživačkom projektu:“Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT”, čiji je nosilac Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet (ETF).

Sporazum su potpisali izvršni direktor CETI-ja Nada Medenica i dekan ETF-a dr Zoran Veljović, u ime BIO ICT-a.

BIO-ICT konzorcijum je prepoznao značajne mogućnosti za implementaciju novih pametnih rješenja zasnovanih na informaciono-komunikacionim tehnologijama u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori, u svrhu proizvodnje visoko kvalitetne hrane i ekološkog monitoringa. Stoga, glavne (osnovne) primjene (aplikacije) koje se razmatraju u projektu su iz sljedećih oblasti: održiva poljoprivreda, praćenje usjeva, šuma i vodenog/morskog ekosistema, razvoj tehnika za kontrolu i smanjenje zagađenja vazduha, analiza i standardizacija prehrambenih proizvoda, kontrola kvaliteta zemljišta.

IMG_2362