Predstavnici Saveza pčelarskih organizacija i resornog Ministarstva formalizuju saradnju sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja

Kvalitet nekog proizvoda uključujući i med može se cijeniti na razne načine i razgovarati o njegovom kvalitetu, međutim jedini pouzdan način utvrđivanja kvaliteta, odnosno sadržaja nekog proizvoda jeste hemijska analiza. Da bi analiza bila validna neophodno je da iza nje stoji ozbiljna laboratorija kao što je CETI, koja ima savremenu opremu, akreditovane metode i stručno osoblje koje je edukovano na visokom nivou. Sastanku su prisustvovali u ime Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja g-đa Dragana Šutović, u ime Saveza pčelarskih organizacija g-din Marijan Plantak i Vladimir Radulović, a u ime CETI-ja izvršna direktorica g-đa Nada Medenica, Danijela Šuković, Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Dejan Jančić, Pomoćnik Direktora Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, kao predstavnici komercijalne službe CETI-ja.

Cilj ovog sastanka bio je uspostavljanje i formalizovanje saradnje između institucija  i definisanje konkretnih odnosa koji će biti predmet Sporazuma o saradnji. Ideja o uspostavljanju saradnje javila se nakon što je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz program Agrobudžeta za 2017. godinu predvidjelo mjeru podrške za laboratorijska ispitivanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda uključujući i med. Visina podrške za analizu meda je 50 % od fakturisane vrijednosti.  Cilj Saveza je da u saradnji sa Ministarstvom i Laboratorijom uspostavi najbolji mogući okvir za njeno korišćenje. CETI će za realizaciju ovog  programa obezbijediti najpovoljnije uslove, a konačan aranžman će biti poznat nakon što Upravni odbor Saveza definiše koji je to paket analize meda najpotrebniji kako bi potrošači a i pčelari bili sigurni da je proizvedeni med zdravstveno bezbjedan i da odgovara adekvatnom nivou kvaliteta.