Posts

Posjeta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Dana 28.04.2016. izvršen je inspekcijski nadzor Centra za ekotoksikološka ispitivanja od strane inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Provjereni su objekti CETI (laboratorije), Skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad, kao i sva relevantna dokumentacija.