Posts

IAEA odobrila projekat koji je kandidovao CETI

Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča, na zasijedanju Borda Guvernera održanog 23 i 24 novembra 2017. godine ozvaničila je Program tehničke saradnje za sve zemlje članice, za period 2018-2019 godine, uključujući i Nacionalni program za Crnu Goru.

S tim u vezi odobren je i projekat koji je kandidovao Centar za ekotoksikološka ispitivanja – “Strengthening Technical and Institutional Capacities of the National Reference Laboratory for Food and Feed Control (MNE5004)”.

Projekat se odnosi na jačanje kapaciteta CETI i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju monitoringa/analiza bezbjednosti hrane i hrane za životinje.

Ukupna vrijednost projekta je 303 940 eura, a predviđena je nabavka vrijedne  opreme (novi LCMSMS uređaj) kao i edukacija kadrova i ekspertske misije.

Posjeta ekspertske misije IAEA

Posjeta ekspertske misije IAEA

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete ekspertske misije IAEA, koju  je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

U okviru ekspertske misije, CETI je posjetila gospođa Vasiliki Kamenopoulou, glavni Tehnički oficir na nacionalnom projektu MNE 9006 „Unapređenje regulatorne infrastrukture u oblasti nuklearne i radijacione sigurnosti“  i Tamara Đurović  – rukovoditeljka Direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini.

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković, je predstavila CETI kao instituciju, obim djelatnosti  i ulogu CETI u realizaciji monitoring programa te upravljanja skladištem.

Nikola Svrkota, šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenja buke, je upoznao gošće sa opremom koju CETI posjeduje u oblasti zaštite od zračenja i kompetentnostima jedinica koje se bave poslovima u toj oblasti.

Gospođa Tamara Đurović je informisala prisutne o projektu  te aktivnostima koje se planiraju, dok je gospođa Kamenopoulou dala kratak osvrt na svoj zadatak i obaveze u ovoj ekspertskoj misiji  i uopšte u projektu. Posebna pažnja je posvećena opremi traženoj kroz projekat  i tehničkim specifikacijama iste. Predstavljena je mogućnost edukacije kadra kroz projekat i jako velikom broju posjeta, treniga itd. predviđenih projektom.

Gospođa Kamenopoulou je posjetila Laboratoriju CETI, kao i skladište radioaktivnog otpada i iskazala svoje zadovoljstvo korektnom saradnjom između MORT i CETI ali i kapacitetima CETI.

 

IMG_20170207_150259 IMG_20170207_143328

Posjeta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Dana 28.04.2016. izvršen je inspekcijski nadzor Centra za ekotoksikološka ispitivanja od strane inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Provjereni su objekti CETI (laboratorije), Skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad, kao i sva relevantna dokumentacija.

Projekat upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, ukljucujuci radioaktivne gromobrane – IPA 2009

Za sve koji zele detaljnije informacije o projektu u kome je uspjesno ucestvovao CETI, a tice se uklanjanja i skladistenja radioaktivnih gromobrana u Crnoj Gori, obezbijedili smo download brosure : Projekat upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, ukljucujuci radioaktivne gromobrane – IPA 2009

Read more

Pohvale za projekat

Crna Gora je dobila pohvale za uspjesno obavljen posao uklanjanja i skladistenja istrosenih radioaktivnih izvora

Read more

Predstavnici IAEA nastavili susrete i prezentovali mogućnosti saradnje

U sklopu posjete delegacije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Crnoj Gori, predstavnici IAEA obišli su Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), gdje su razgovarali sa direktoricom te institucije Nadom Medenicom. Nakon posjete CETI – ju predstavnike Agencije primila je sekretarka Ministarstva nauke Smiljana Prelević.