Potpisan memorandum o saradnji između CETI i Prirodno matematičkog fakulteta

U prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta je 17.06.2024. godine potpisan Memorandum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI). Memorandum su, u ime institucija kojima rukovode, potpisali izvršni direktor CETI, Zoran Vučinić i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta,  prof. dr Miljan Bigović.

Potpisivanjem ovog dokumenta, nastavljena je dugogodišnja saradnja između dvije institucije. Dodatni cilj potpisivanja Memoranduma je uspostavljanje naučne, stručne i tehničke saradnje između ovih institucija u područjima koja su od zajedničkog interesa kao i definisanje okvira, načela i modaliteta uzajamne saradnje sa ciljem njenog efikasnijeg i potpunijeg ostvarivanja. Značaj ovog dokumeta je i nastavak realizacije studentskih posjeta laboratorijama Centra za ekotoksikološka ispitivanja, čime će se oni dodatno edukovati u realizaciji praktičnih znanja i vještina, o kojima uče i koje stiču na većem broju kurseva iz oblasti fizike, biologije i hemije. 

Potpisivanju Memoranduma prisustvovala je Danijela Bekrić, direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja u CETI-ju.