Posjeta učenika JU Stručne medicinske škole Podgorica

Dana 09.05.2024. Centar za ekotoksikološka ispitivanja posjetili su učenici JU Stručne medicinske škole iz Podgorice u pratnji dr pharm Maje Jovanović Đurašković. Učenici pohađaju farmaceutski smjer.

Tokom posjete učenici su imali priliku da prisustvuju izvođenju ispitivanja u CETI, a stručna lica CETI su im bliže objasnila djelatnost naše Laboratorije, kao i način izvođenja metoda.