CETI učestvovao na drugom otvorenom danu BIO-ICT Centra izvrsnosti

Univerzitet Crne Gore i BIO – ICT Centar izvrsnosti organizovali su otvorene dane u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta. Na drugom otvorenom danu predstavljene su tehnološke inovacije i komercijalni proizvodi i usluge, kao i aktivnosti u oblasti ekološkog monitoringa.

CETI je učestvovao na drugom otvorenom danu, gdje je prezentovana oprema i aktivnosti naše institucije kao i učešće na naučno-istraživačkom projektu “Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT” u okviru kojeg je krajem septembra 2016. godine potpisao Sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom.

U ime CETI-ja prisutnima se zahvalio Nikola Svrkota, Šef jedinice za dozimetrijska i mjerenja buke, koji je istakao da je jedan od ciljeva CETI da kroz jačanje svojih istraživačkih kapaciteta doprinese i jačanju ukupnih istraživačkih kapaciteta Crne Gore. Takođe CETI će kroz učešće na ovom projektu pomoći istraživačima BIO-ICT Centra izvrsnosti na usavršavanju svojih proizvoda i usluga jer je važno dobiti kvalitetne podatke koji će imati svoju pravu svrhu i konkretnu primjenu.