Posjeta ekspertske misije IAEA

U periodu od 6 od 10 novembra održana je ekspertska misija predstavnika IAEA, a CETI je učestvovao u organizaciji misije u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. U sklopu misije u posjeti su bila 3 eksperta:

  • Dennis Reisenweaver, Enercon Federal Services, Sjedinjene Američke Države
  • Shaun Guy (Michale Campbell), privatni konsultant ( Velika Britanija/Austrija)
  • Milutin Jevremović, Nuklearni objekti Srbije

Eksperte IAEA ugostili su predstavnici CETI, Nikola Svrkota- Šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke i Tomislav Anđelić – Šef Jedinice za analizu radionuklida.

CETI je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma bio domaćin misije čiji je cilj savjetovanje za dalje aktivnosti na lokaciji gdje se nalaze ostaci avionskih motora kao i izrada Plana dekomisije i/ili reviziju postojećeg plana dekomisije skladista radioaktivnog otpada; Veza- mjera 40 iz Akcionog plana Strategije.