POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR CENTRA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Novi Kolektivni ugovor „Centra za ekotoksikološka ispitivanja„ potpisan je prethodne sedmice u sjedištu kompanije u Podgorici.

Ovaj važan dokument za kolektiv, potpisali su u ime Odbora direktora Srđan Mugoša, u ime Jedinstvenog sindikata CETI predsjednica Aleksandra Milatović  i izvršni direktor „Centra za ekotoksikološka ispitivanja“ Vidoje Petričić.

Novim Kolektivnim ugovorom, koji je usklađen sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom , regulišu se prava, obaveze i odgovornosti  zaposlenih, međusobni odnosi potpisnika Kolektivnog ugovora  i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.

Na prigodnoj svečanosti, koja je upriličena povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora, prisutnima se obratio predsjednik Odbora direktora Srđan Mugoša koji je pozdravio napor svih koji su učestvovali u procesu usvajanja Kolektivnog ugovora. Takođe, on se zahvalio na strpljenju predstavnicima Sindikata  i  menadžmentu preduzeća  koji su prepoznali i prihvatili opšti iznad pojedinačnih interesa. Istakao je da instituciju očekuju novi izazovi i da ne treba gledati u prošlost, već da svi trebamo da budemo usmjereni ka budućnosti.

Predsjednica Jedinstvenog sindikata CETI, Aleksandra Milatović, se zahvalila svim kolegama, a posebno članovima Izvršnog odbora sindikata na razumijevanju i saradnji. Takođe se zahvalila na razumijevanju i saradnji Odboru direktora i izvršnom direktoru, koji su doprinijeli uspješnom  okončanju  pregovora i cio proces učinili transparentnim.

Izvršni direktor Vidoje Petričić se zahvalio predstavnicima Sindikata na konstruktivnoj saradnji u radu na Kolektivnom ugovoru. On je istakao da, iako je proces pregovaranja trajao dosta dugo, na kraju zaposleni treba da budu zadovoljni, jer im ovaj ugovor obezbjeđuje znatno veća prava u odnosu na prethodni, kao i da predstavlja kvalitetnu zaštitu njihovih interesa.

Od 01. aprila zaposleni će imati značajno uvećane zarade, a poslovođstvo će uložiti dodatne napore da se očuva finansijska stabilnost.