Najčešća pitanja

Kolike su cijene usluga?

Zavisno od posla i usluga koje vršimo, možemo garantovati da smo izuzetno konkurentni sa cijenama. Naravno svaki klijent se može sam u to uvjeriti upoređivanjem cijena za iste usluge sa institucijama u okruženju i Evropi.

Pružanje stručne pomoći?

Centar za ekotoksikološka ispitivanja veoma rado pruža stručnu pomoć i usluge konsultacija i savjetovanja. Želimo da se naše iskustvo prenosi i koristi našim klijentima i široj društvenoj zajednici.

Usluge analize rezultata dobijenih u drugim laboratorijama?

Na raspolaganju su naši stručni ljudi, ne samo da vrše analize rezultata dobijenih u našoj laboratoriji, već i da uslužno pružimo analizu rezultata dobijenih i u drugim laboratorijama.

Briga o životnoj sredini?

Čitava naša misija jeste suštinska briga o životnoj sredini, te briga o zajednici i društvu u cjelini. Ukazujemo, ispitujemo i vršimo analize svih aspekata, koji se tiču kvaliteta životne sredine.

Zaposlenje u CETI?

CETI je otvoren za sve mlade stručnjake. Na žalost nismo u mogućnosti da ponudimo uvijek zaposlenje i stalno radno mjesto, ali u svakom slučaju smo tu da pomognemo, usmjerimo i dodatno obučimo nove mlade kadrove.

Zakazivanje sastanka?

Ako imate potrebu da zakažete sastanak sa nekim od naših menadžera, predlažemo da kontaktirate našeg poslovnog sekretara koji će vam ljubazno zakazati sastanak (+382 20 658 090).

Zahtjev za informacijama?

Centar za ekotoksikološka ispitivanja je otvoren za pružanje svih vrsta informacija, u skladu sa zakonom. Postoji procedura koju je potrebno obaviti kako bi bili u mogućnosti da vam pružimo informacije koje tražite. Više informacija imate na ovoj stranici

PR Centra za ekotoksikološka ispitivanja?

Naše službe će u buduće redovno vršiti ažuriranje novog web sajta sa svim relevantnim informacijama, tako da možete lako i jednostavno doći do PR CETI-ja prateći naš web sajt.

Ostalo?

Ostala najčešća pitanja, možete pronaći u okviru našeg web sajta, a ako ne pronađete odgovor, budite slobodni da nas kontaktirate.

Da li smo odgovorili na vaše pitanje?

Ako nismo, predlažemo sledeće :

Trebate naše usluge?

Kontaktirajte nas vezano za vaše potrebe i za eventualno angažovanje naše institucije. Možete nas pozvati telefonom ili nam poslati upit za ponudu putem e-maila.

Provjerite naš website

Naš website je veoma opširan i pruža veliki broj korisnih informacija. Jednostavnom pretragom možete doći do odgovora na vaše pitanje.

Čime se CETI zapravo bavi?

To je često pitanje, iako ne postoji osoba u Crnoj Gori i šire, koja nije čula za instituciju CETI. Shvatamo da zbog složenosti posla, ovo pitanje ima smisla odgovoriti na jednostavan način: Naš prvenstveni zadatak jeste da kroz laboratorijske tehnike vršimo različita ispitivanja i da time doprinesemo očuvanju životne sredine i kvaliteta života društva u cjelini.

Zašto je CETI državna institucija?

Odgovor na to pitanje je krajnje jednostavan: jedino u takvoj vlasničkoj strukturi, omogućava se da CETI izvršava najsloženije zadatke bez ikakvog uticaja i bez bojazni da se određenim pritiscima može uticati na naš rad i naš razvoj.

Buduća vremena će svakako pokazati da je ova vlasnička struktura upravo uticala da CETI danas jeste renomirana i širom Evrope priznata institucija.

Koliko CETI ima zaposlenih?

Smatramo da je na ovo pitanje sasvim u redu odgovoriti, ali zapravo ono što želimo da istaknemo u našem odgovoru jeste struktura zaposlenih.

Dakle, CETI danas zapošljava oko 60 ljudi od čega je 2/3 visoko obrazovanih stručnjaka i osoba koje su pravi “dragulji” u obasti kojom se bavimo. Bez njih svakako da ne bi bili institucija od povjerenja sa najvećim ugledom u svom dosadašnjem radu.

Ukratko o opremi koju posjeduje CETI

Dakle, kao što smo naveli, CETI posjeduje osim sjajnih stručnjaka, i najsavremeniju laboratorijsku opremu.

Laboratorijska opema

CETI danas posjeduje svakako izuzetno vrijednu savremenu laboratoriju, koja zapravo i omogućava sve one naše kompetitivne prednosti (tačnost, brzinu i konkuretnost). Ono što je i do sada bilo primarno, ostaje kao primarno i za budući rad CETI – a to je najvisočiji kvalitet usluga koje nudimo.

Moramo da se zahvalimo našim prijateljima donatorima, bez čije pomoći ne bismo bili u mogućnosti da tako brzo obezbijedimo najsavremeniju laboratorijsku opremu.

Ostala oprema

Pokretna stanica za monitoring, je jedna od tih donacija, i ovim putem se zahvaljujemo USAID koji nam je donirao ovu veoma vrijednu savremenu stanicu.
Oprema za prikupljanje radioaktivnih materija – takođe jedna od donacija naših prijatelja Vlade Holandije.
Terenska vozila koja nam omogućavaju da izvršavamo svoje zadatke, takođe su donacija USAID.

U svakom slučaju, hvala svim našim dragim prijateljima na iskrenoj pomoći, koja se nekad zasnivala na opremi a nekad na nesebičnom prenošenju najsavremenijih iskustava.