Projekat “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement”

CETI je nosioc granta, koji je dodijelilo Ministarstvo nauke, za inovativni projekat SPELTEX (Ekstrakt Triticum spelta L. kao dodatak ishrani – SPELTEX). Projekat ima za cilj povezivanje starih znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz mogućnost značajnih komercijalnih efekata lokalno i šire. Ukupna vrijednost projekta je 157.153,14 eura.

Realizacija aktivnosti u okviru inovativnog projekta “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” otpočele su prema planu 01.02.2020. godine.

U okviru prve faze projekta u toku su aktivnosti na izradi Studije finansijske analize opravdanosti projekta proizvodnje ekstrakta iz mlade speltine trave. Do sad su realizovani sljedeći segmenti Studije:

  • identifikovani su osnovni ciljevi investiranja u predmetnu proizvodnju, te sagledani ekonomski uticaji izbora mikrolokacije, te uticaj na razvoj lokalnog tržišta i šire.
  • U toku je izrada analiza relevantnih tržišnih aspekata

U cilju promocije projekta urađen je i Ministarstvu proslijeđen poster za vizuelni identitet projekta, kao i kratka informacija o ciljevima projekta, partnerima, ključnim očekivanim rezultatima, budućim očekivanjima i sl.

Po prvi put u Crnoj Gori – Program monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće

Na osnovu Ugovora potpisanim sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, kao jedina ovlašćena i akreditovana laboratorija na teritoriji Crne Gore za analizu radioaktivnih supstanci u vodi za piće, je počeo realizaciju Programa monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Ovo je prvi Program monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće kojim su obuhvaćene 21 opština i 71 vodoizvorište. Uzorkovanje i analiziranje radioaktivnosti u vodi za piće je prva faza, koja je osnova za realizaciju druge faze. Na osnovu dobijenih rezultata, a shodno Strategiji zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period od 2017-2021.  godine i Akcionom planu za period od 2017-2021. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma će izraditi Pravilnik za monitoring radioaktivnosti u vodi za ljudsku upotrebu.

Imajući u vidu da Crna Gora, po specifičnom oticaju, spada u vodom najbogatije zemlje svijeta, jasan je značaj kontrole kvaliteta i zaštite vodnih resursa. Vodni potencijal Crne Gore predstavlja jedan od njenih osnovnih razvojnih potencijala. Voda je jedinstven i nezamjenljiv prirodni resurs ograničenih količina i neravnomjerne prostorne i vremenske raspodjele. S obzirom na činjenicu da su svi oblici života i sve ljudske aktivnosti više ili manje vezane za vodu jasno proizilazi važnost odnosa prema vodi. Privredni razvoj i urbanizacija dovode sa jedne strane do velikog porasta potreba za vodom, a sa druge stane i do ugrožavanja vodnih resursa. Stoga, voda može postati ograničavajući faktor razvoja, kao i prijetnja ljudskom zdravlju i održivosti prirodnih ekosistema.