Dekontaminacija rta Arza

Dekontaminacija rta Arza od osiromašenog urana (DU)

1991. godine Crna Gora je donijela deklaraciju o ekološkoj državi. Stoga je Vlada Crne Gore odlučila da počne finansiranje dekontaminacije rta Arza od osiromašenog urana, prvi poduhvat ove vrste ikada izveden u svijetu. Nakon preliminarne pretrage terena, koji je pokazao nivo zračenja do 50 puta veći od lokalnog nivoa prirodnog zračenja, pristupilo se izradi Projekta dekontaminacije. Ovaj Projekat je bio završen u decembru 2000. godine, a pripremni radovi su obavljeni tokom januara 2001.

Sistematski ispitivanje i dekontaminacija rta Arza počela je 1. februara 2001, prije nego što je NATO javno objavio svoje podatke o upotrebi ubojnih sredstava na bazi osiromašenog urana na teritoriji Jugoslavije, a takođe i prije objavljivanja izvještaja UNEP-a o upotrebi osiromašenog urana. Kampanja je od 1. februara 2001. i trajala do 15. juna iste godine, nastavljena je tokom aprila i maja 2002. godine, a cjelokupni Projekat je završen tokom novembra i decembra 2002. godine. Tokom realizacije Projekta angažovano je ukupno 18 domaćih stručnjaka (10 civila i 8 vojnih oficira) i oko 12 osoba u logistici. Dvije prve faze Projekta je finansirala Vlada Crne Gore a posljednja faza finasirana je od strane Savezne vlade.

Sada, rta Arza je siguran i bezbjedan za neograničeni pristup javnosti.

  • Klijent: –
  • Narucilac posla: Vlada CG
  • Donator: Vlada CG za I fazu, Vlada SCG za II fazu

Informacije

Sistematski ispitivanje i dekontaminacija rta Arza počela je 1. februara 2001, prije nego što je NATO javno objavio svoje podatke o upotrebi ubojnih sredstava na bazi osiromašenog urana na teritoriji Jugoslavije, a takođe i prije objavljivanja izvještaja UNEP-a o upotrebi osiromašenog urana. Kampanja je od 1. februara 2001. i trajala do 15. juna iste godine, nastavljena je tokom aprila i maja 2002. godine, a cjelokupni Projekat je završen tokom novembra i decembra 2002. godine. Tokom realizacije Projekta angažovano je ukupno 18 domaćih stručnjaka (10 civila i 8 vojnih oficira) i oko 12 osoba u logistici. Dvije prve faze Projekta je finansirala Vlada Crne Gore a posljednja faza finasirana je od strane Savezne vlade.

Poslednji projekti

© 2015 Copyright - CETI - Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Podgorica doo. Sva prava zadrzana.