Vidoje Petričić

Vidoje Petričić

Izvršni direktor
Zoran Vučinić

Zoran Vučinić

Direktor Sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove

Danijela Šuković

Danijela Šuković

Savjetnik Izvršnog direktora za laboratorijske poslove
Nataša Radonjić

Nataša Radonjić

Šef Službe za računovodstvene i finansijske poslove
Brega Čović

Brega Čović

Šef službe za pravne i opšte poslove
Jasna Gajević

Jasna Gajević

Šef službe za komercijalne poslove
Dejan Jančić

Dejan Jančić

Savjetnik Direktora Laboratorije za oblast sanitarne hemije
VLADIMIR ŽIVKOVIĆ

VLADIMIR ŽIVKOVIĆ

Savjetnik Direktora Laboratorije za oblast životne sredine
Ranka Žižić

Ranka Žižić

Šef Službe za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
Bojana Knežević

Bojana Knežević

Šef Jedinice za hemijsku analitiku
Radomir Žujović

Radomir Žujović

Šef Jedinice za mjerenje kvaliteta vazduha i terenske poslove
Željka Ćetković

Željka Ćetković

Šef Jedinice za analitiku u gasnoj hromatografiji
MARINA KOČAN

MARINA KOČAN

Poslovni sekretar
ENIDA MUJEVIĆ

ENIDA MUJEVIĆ

Samostalni stručni saradnik zaštite na radu
FILIP NIKČEVIĆ

FILIP NIKČEVIĆ

Samostalni stručni saradnik za komercijalne poslove
IVANA BULATOVIĆ

IVANA BULATOVIĆ

Samostalni stručni saradnik za AAS, ICP, IC
TOMISLAV ANĐELIĆ

TOMISLAV ANĐELIĆ

Samostalni stručni saradnik za analitiku radionuklida
SNEŽANA ANĐELIĆ

SNEŽANA ANĐELIĆ

Samostalni stručni saradnik za AAS, ICP, IC
PREDRAG NOVOSEL

PREDRAG NOVOSEL

Samostalni stručni saradnik za mjerenje emisije iz stacionarnih izvora
OLIVERA GOGIĆ

OLIVERA GOGIĆ

Samostalni stručni saradnik za analitiku u tečnoj hromatografiji
ZLATANA VUKČEVIĆ

ZLATANA VUKČEVIĆ

Samostalni stručni saradnik za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
SINIŠA POPOVIĆ

SINIŠA POPOVIĆ

Samostalni stručni saradnik za mjerenje kvaliteta vazduha
LJILJANA RAIČEVIĆ

LJILJANA RAIČEVIĆ

Samostalni stručni saradnik za AAS, ICP, IC
JELENA REŠETAR

JELENA REŠETAR

Samostalni stručni saradnik za analitiku u tečnoj hromatografiji
DANKA TUROVIĆ

DANKA TUROVIĆ

Samostalni stručni saradnik za UV-VIS spektrometriju
DARKO DJUROVIĆ

DARKO DJUROVIĆ

Samostalni stručni saradnik za komercijalne poslove
TANJA VUKSANOVIĆ

TANJA VUKSANOVIĆ

Hemijski tehničar II za pripremu uzoraka za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
LUKA GLOBAREVIĆ

LUKA GLOBAREVIĆ

Samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove
PREDRAG STRUGAR

PREDRAG STRUGAR

Hemijski tehničar I u Jedinici za analitiku u gasnoj hromatografiji
MARKO ŽIVKOVIĆ

MARKO ŽIVKOVIĆ

Samostalni stručni saradnik za komercijalne poslove i koordinaciju poslova dozimetrijske kontrole
RANKO ZEKIĆ

RANKO ZEKIĆ

Samostalni stručni saradnik u Jedinici za analitiku radionuklida
ZORAN VUJOŠEVIC

ZORAN VUJOŠEVIC

Zaštitar lica i imovine
BRANKA VUJANOVIĆ

BRANKA VUJANOVIĆ

Hemijski tehničar I za pripremu uzoraka za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
DEJAN VUKČEVIĆ

DEJAN VUKČEVIĆ

Zaštitar lica i imovine
PETAR VUČINIĆ

PETAR VUČINIĆ

Zaštitar lica i imovine
SLOBODAN ŠĆEPANOVIĆ

SLOBODAN ŠĆEPANOVIĆ

Zaštitar lica i imovine
IVAN SUČIĆ

IVAN SUČIĆ

Stručni saradnik za magacinsko poslovanje
ANDJELKA POPOVIĆ

ANDJELKA POPOVIĆ

Hemijski tehničar I za analitiku u tečnoj hromatografiji
MARINA PANTOVIĆ

MARINA PANTOVIĆ

Hemijski tehničar I u Jedinici za analitiku u gasnoj hromatografiji
MILAN PEJOVIĆ

MILAN PEJOVIĆ

Zaštitar lica i imovine
IKA PEJOVIĆ

IKA PEJOVIĆ

Hemijski tehničar II za pripremu uzoraka za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
VINKA MEMOVIĆ

VINKA MEMOVIĆ

Arhivar
BILJANA MARSENIĆ

BILJANA MARSENIĆ

Hemijski tehničar I u Jedinici za hemijsku analitiku
BUDIMIRKA MARAŠ

BUDIMIRKA MARAŠ

Hemijski tehničar I u Jedinici za hemijsku analitiku
VLADIMIR GRUZINOV

VLADIMIR GRUZINOV

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
STAJKA GOJAKOVIĆ

STAJKA GOJAKOVIĆ

Hemijski tehničar I u Jedinici za hemijsku analitiku
PETAR GALIČIĆ

PETAR GALIČIĆ

Tehničar I za terenske poslove
DANIJELA DJIKANOVIĆ

DANIJELA DJIKANOVIĆ

Hemijski tehničar I u Jedinici za hemijsku analitiku
ŽELJKO DRAGOJEVIĆ

ŽELJKO DRAGOJEVIĆ

Stručni saradnik za bezbjednost informacionog sistema, održavanje, razvoj i administriranje mreže
LJILJANA BURIĆ

LJILJANA BURIĆ

Blagajnik - likvidator
MAJA BRANKOVIĆ

MAJA BRANKOVIĆ

Hemijski tehničar I za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
ROSANDA BOŠKOVIC

ROSANDA BOŠKOVIC

Radnica na održavanju laboratorijskog posuđa
BENARD BERIŠAJ

BENARD BERIŠAJ

Radioekolog u Jedinici za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada
TANJA BAŠANOVIĆ

TANJA BAŠANOVIĆ

Hemijski tehničar I za analizu hemijskih elemenata