Slide background

G A R A N T U J E

Laboratorijska ispitivanja

Ovo je jedna od najznacajnijih usluga koje pruza Centar za ekotoksikoloska istrazivanja (CETI)

Analize rezultata

Takodje znacajna djelatnost CETI je i analiza dobijenih laboratorijskih rezultata

Program monitoringa

Monitornig je svakako najbolje i najpouzdanije rijesenje u cilju ocuvanja zivotne sredine

Video o nasim uslugama

Pogledajte ovaj interesantan video i saznajte vise o uslugama CETI.

Mi smo sjajni i evo sta nudimo

Uvijek nam je na prvom mjestu bio kvalitet usluga koje nudimo. Zato smo od prvog dana postavili osnove na kojima se i danas zasniva rad Centra za ekotoksikoloska ispitivanja.
100% smo posveceni kvalitetu, brzini ispunjavanja zadataka, i vrstama usluga koje nudimo, a sve to uz veoma konkuretne cijene. Naravno nase konkuretne cijene NIKADA ne idu na uskrb kvaliteta i zato je nas slogan: GARANTUJE CETI ono sto nas uvijek cini prepoznatljivim i institucijom od povjerenja.

KVALITET
BRZINU
USLUGE
CIJENE

Najznacajnije usluge

 • Ispitivanja segmenata

  Ispitivanja svih segmenata zivotne sredine

 • Ispitivanja kvaliteta

  Ispitivanja kvaliteta i kotrola bezbjednosti hrane

 • Ispitivanja predmeta

  Ispitivanja predmeta opste upotrebe

 • Toksikoloske analize

  Toksikoloske analize

 • Radna sredina

  Radna sredina

 • Ispitivanja jonizujucih zracenja

  Ispitivanja jonizujucih zracenja

 • Zastita od jonizujucih zracenja

  Zastita od jonizujucih zracenja

 • Radioaktivni otpad

  Upravljanje skladistem za radioaktivni otpad

Sta cijene nasi klijenti?

Projekti specifično orijentisani za klijenta;

Implementacija standardnih metoda analiza EN, MEST ISO, ISO, DIN;

Pridržavanje najviših profesionalnih standarda i dobre laboratorijske prakse;

Primjena poznatih i priznatih metoda ispitivanja;

Obezbjeđenje tačnosti i preciznosti laboratorijskih rezultata i kompetentnosti rada Laboratorije;

Visoke sposobnosti i mogućnosti CETI-ja;

Kratko vrijeme realizacije posla uz konkurentne cijene;

Ljubaznost kadra u odnosu sa korisnikom usluge;

Potpuno osiguranje kvaliteta rezultata i kontrolu sistema kvaliteta;

Pouzdan kvalitet podataka;

Tehničku podršku na realizaciji projekata;

Dostavljanje rezultata i elektronskim putem;

Ukratko o djelatnostima CETI

Programi monitoringa

Ostale djelatnosti

 • Program sistematskog ispitivanja radionuklida u životnoj sredini, sa izradom radonske mape Crne Gore;
 • Program kontrole kvaliteta vazduha u Crnoj Gori;
 • Program ispitivanja toksičnih i opasnih materija u zemljištu;
 • Program mjerenja buke u životnoj sredini;
 • Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore;
 • Program monitoringa rezidua farmakološki aktivnih materija i ljekova u životinjama i proizvodima animalnog porijekla;
 • Program monitoringa rezidua pesticida i drugih toksičnih materija u namirnicama i proizvodima biljnog porijekla.
 • Toksikološke analize biološkog materijala za potrebe forenzičkih ispitivanja;
 • Toksikološke analize humanog materijala po zahtjevu, na uzroke trovanja, analize alkohola u krvi, analize teških metala u krvi, urinu, i drugih materija, analiza gasova u krvi, analiza PCBs, fenola, fluorida, u krvi i urinu;
 • Toksikološka ispitivanja u slučajevima akcidentalne kontaminacije podzemnih,površinskih voda kao i u slučajevima kontaminacije priobalnog mora;
 • Ekspertize pri utvrđivanju uzroka akcidenta;
 • Analize toksičnih materija u otpadnim vodama na zahtjev zagađivača ili inspekcije;
 • Ispitivanje specifičnih toksikanata pri ispitivanju i izvođenju novih vodozahvata.

Analize

U oblasti ispitivanja površinskih i podzemnih voda

 1. Uzorkovanje;
 2. Analize osnovnih fizičko hemijskih parametara;
 3. Analize POPs supstanci, poliaromatskih ugljovodonika, mineralnih ulja, pesticida, VOC itd;
 4. Analize metala.

U oblasti ispitivanja otpadnih voda

 1. Uzorkovanje;
 2. Analize osnovnih fizičko hemijskih parametara;
 3. Analize POPs supstanci, poliaromatskih ugljovodonika, mineralnih ulja,pesticida, VOC itd;
 4. Analize metala.

U oblasti ispitivanja vazduha

 1. Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha;
 2. Toksikološke analize u životnoj i radnoj sredini po zahtjevu;
 3. Toksikološke analize po zahtjevu kada se pušta u rad određeno industrijsko ili drugo postrojenje;
 4. Kontrola mjerenja emisije toksikanata na izvoru emisije, po zahtjevu i slučaju akcidenta.

U oblasti ispitivanja zemljišta

 1. Uzorkovanje;
 2. Analize POPs supstanci, poliaromatskih ugljovodonika, mineralnih ulja, pesticida, VOC, organokalaknijnih jedinjenja itd;
 3. Analize metala.

Oblast radioekologije

 1. Dozimetrijska mjerenja i kontrola izvora zračenja;
 2. Gama spektometrijske analize građevinskog i dr. materjala;
 3. Spektometrijske analize;
 4. Određivanje tricijuma i ostalih radioizotopa u vodama;
 5. Mjerenje individualno primljenih doza – lična dozimetrija;
 6. Ispitivanje radona u stanovima i radnoj sredini i izvora radona, predlog mjera za sanaciju itd;
 7. Mjerenje radona u cilju izrade radonske mape Crne Gore;

8. Kontrola radioaktivnosti uvezenih roba na granicama Crne Gore;
9. Kontinualna mjerenja ekspozicionih doza u okviru programa ranog obavještavanja;
10. Ispitivanje bioakumulacije u bioindikatorima;
11. Manipulacija i čuvanje nisko i srednje aktivnog otpada u RAO.

Opasni otpad

 1. Determinacija i kategorizacija otpada;

Bezbjednost hrane i hrane za životinje

 1. Analize kvaliteta;
 2. Analize aditiva;
 3. Analize metala;
 4. Analize pesticida;
 5. Analize mikotoksina;
 6. Analize farmaceutski aktivnih supstanci;
 7. Analize poliaromatskih ugljovodonika, dioksina, PCB sličnih dioksinima.

Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe

 1. Analize kvaliteta;
 2. Analize aditiva (boje);
 3. Analize metala;
 4. Analize ftalata.

Zaštita na radu

 1. Revizija i ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite na radu, tehničkih propisa i standarda s ciljem utvrđivanja obezbijeđenosti zaštite na radu zaposlenih u objektima gdje je rađena tehnička dokumentacija procesa rada i tehnologiji koji se obavljaju u njima;
 2. Stručno osposobljavanje (teorijsko i praktično);
 3. Provjera osposobljenosti za bezbjedan rad svih struktura zaposlenih;
 4. Priprema i izrada Akta o procjeni profesionalnih rizika zaposlenih sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje;
 5. Kompletna ispitivanja uslova rada, radne sredine (komfor-mikroklimatski uslovi, sve hemijske fizičke i biološke štetnosti);
 6. Stručni poslovi zaštite na radu za poslodavce definisane zakonom i podzakonskim aktima.
© 2015 Copyright - CETI - Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Podgorica doo. Sva prava zadrzana.