Prezentacija poslovnog modela “Hemijski lizing” u Privrednoj komori na sjednici Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

Bojan Beljkaš iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja, prezentirao je “Hemijski lizing” kao novi model poslovanja, koji je nastao uporedo sa razvojem ideje čistije proizvodnje. Model je orijentisan na pružanje usluge korisniku i pomjera fokus sa povećanja obima prodaje hemikalija ka prodaji funkcije same hemikalije.

Rezultat primjene modela je efikasnije korišćenje hemikalija uz smanjenje rizika povezanog sa njihovim korišćenjem, kao i zaštita zdravlja ljudi. Sam model promoviše ideju sprječavanja zagađenja, a ne otklanjanje posljedica kad one već nastanu.

Prezentacija je rezultirala  velikom zainteresovanošću članova Odbora. Dogovoreno je da se u Program rada Odbora za 2017. godinu uključi i promocija ovog poslovnog modela među privrednim subjektima. CETI će aktivno učestvovati u promociji i prezentaciji ovog modela kao i animaciji privrede. Nastojaće i da u komunikaciji sa UNIDO obezbijedi i sredstva za realizaciju ovog projekta.

Više informacija o ovom modelu poslovanja možete naći  ovdje – Hemijski lizing kao model poslovanja.

 

ee 4