Danube Hazard m3c bilteni #1 i #2

Ovdje možete naći zvanične biltene projekta Danube Hazard m3c

Bilten #1 – Napredak projekta tokom implementacionog perioda #1 od jula do decembra 2020. godine


Bilten #2 – Napredak projekta za period od januara do juna 2021. godine.