Posts

IAEA odobrila projekat koji je kandidovao CETI

Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča, na zasijedanju Borda Guvernera održanog 23 i 24 novembra 2017. godine ozvaničila je Program tehničke saradnje za sve zemlje članice, za period 2018-2019 godine, uključujući i Nacionalni program za Crnu Goru.

S tim u vezi odobren je i projekat koji je kandidovao Centar za ekotoksikološka ispitivanja – “Strengthening Technical and Institutional Capacities of the National Reference Laboratory for Food and Feed Control (MNE5004)”.

Projekat se odnosi na jačanje kapaciteta CETI i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju monitoringa/analiza bezbjednosti hrane i hrane za životinje.

Ukupna vrijednost projekta je 303 940 eura, a predviđena je nabavka vrijedne  opreme (novi LCMSMS uređaj) kao i edukacija kadrova i ekspertske misije.

Početak projekta „Minamata inicijalna procjena za Crnu Goru“

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT) održan uvodni sastanak za projekat „Minamata inicijalna procjena za Crnu Goru” (Konvencija o živi) tokom kog su predstavnici MORiT-a i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) prezentovali koncept projekta i njegove ciljeve, kao i predstojeće faze i aktivnosti u okviru njegove realizacije.

Uloga Centra za ekotoksikološka ispitivanja je izrada inventara žive koji će služiti kao osnova za dalje aktivnosti u projektu.

Cilj projekta je da se izvrši inicijalna procjena o količini žive sa ciljem stvaranja preduslova za ratifikaciju „Minamata konvencije o živi“. Takođe, projektom će se uspostaviti temelji za implementaciju ove konvencije.

Više informacija možete naći na ovom linku.

image-0-02-05-4a39a4f0242ed37803217a8da62affe3d873bbcccd41fde52b1f98c59ffb678c-V

Press konferencija povodom završetka Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”

Dana 26.10.2016. godine održana je završna press konferencija povodom uspješnog okončanja Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru” koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine  Norveške. Vrijednost projekta je 2 600 000 NOK tj. 260 000 EUR.

Zaštita životne sredine, uključujući i morsku, ima danas poseban značaj i jedan je od glavnih problema globalnog karaktera. Ubrzani razvoj nautičkog i kruzer turizma u Crnoj  Gori, povećava i rizik od različitih  vrsta incidenata  na moru.

Crna Gora je uspostavila pravni i institucionalni okvir i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata definisala sistem reagovanja u slučaju izlivanja ulja te ulogu i odgovornost  nadležnih organa i institucija.

Cilj Projekta je bio da doprinese jačanju stručnih i tehničkih kapaciteta važnih činilaca u implementaciji Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata. Na taj način smanjio se rizik od mogućeg širenja zagađenja uzrokovanog incidentom.

Nosilac Projekta je Centar za ekotoksikološka ispitivanja D.O.O. – CETI. CETI je sproveo sve nabavke, organizovao obuke ostalih institucija za uzorkovanje u saradnji sa partnerima na projektu, organozovao obuke u referentnom centru u EU i koordinisao sve planirane aktivnosti predviđene Projektom.

Partneri u Projektu su bili:

  • Uprava pomorske sigurnosti i Lučke kapetanije Bar i Kotor – Ministarstvo  saobraćaja i pomorstva;
  • Odjeljenje granične bezbijednosti pomorske policije – Uprava Policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U realizaciji Projekta  bili su uključeni i Mornarica Vojske Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine.

U okviru ovog projekta nabavljenja je oprema za laboratorijska ispitivanja frakcije nafte i ostalih hemijskih agenasa, standardni referentni materijal i hemikalije, oprema za uzorkovanje i analize na terenu kao i disperzanti  (tečne mješavine agensa koji djeluju na površini kod jednog ili više organskih rastvora i koji su posebno formulisani za podspješivanje prirodne disperzije ulja u vodenom stubu putem smanjivanja  međupovršinske napetosti između ulja i vode).

U cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija organizovana je radionica za učesnike projekta u referentnom centru u EU (Velika Britanija). Takođe CETI je realizovao trening/obuku u Lučkoj kapetaniji Kotor povodom prezentacije terenske opreme – opreme za uzorkovanje i mjerenje zagađenja i obuke za upravljanje istom.

Glavni rezultati projekta su bolja stručna i tehnička osposobljenost institucija u Crnoj Gori za intervencije u slučaju zagađena mora naftnim derivatima i što je posebno značajno osnažena međuinstitucionalna saradnja.

Izvršna direktorica Nada Medenica se zahvalila donatoru, Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na razumijevanju  potreba Crne Gore i njenih  institucija u rješavanju  problema u oblasti životne sredine i po drugi put ukazanom povjerenju Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Takođe je izrazila zahvalnost partnerima na kvalitetnoj saradnji i uspješno realizovanim aktivnostima projekta sa željom da projekat bude osnova za buduće projekte i dalju saradnju u oblasti zaštite mora od zagadjenja.

 

Posjeta predstavnika ETF-a

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete predstavnika Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Univerziteta Crne Gore. Predstavnici ETF-a, predvođeni dekanom Zoranom Veljovićem posjetili su CETI povodom početka saradnje na naučno-istraživačkom projektu: “Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT”, čiji je nosilac ETF.

Gosti su upoznati sa djelatnostima CETI-ja, a razgovarano je o budućim aktivnostima na pomenutom projektu. Oni su takođe obišli Laboratoriju, gdje su imali priliku da se upoznaju sa analizama koje se obavljaju, a predstavljena im je i moderna oprema koju Laboratorija posjeduje.

Dogovorene su buduće zajedničke aktivnosti na projektu.

IMG_20161003_155449

H

Ekspertska posjeta predstavnika GIZ

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin ekspertske posjete GIZ, u okviru projekta CSBL koji se tiče očuvanja biodiverziteta Skadarskog jezera. U posjeti su bili g-din Nicolaus Fleischmann, ekspert za prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama, sedimenti i bioti Skadarskog jezera i Jelena Peruničić, projekt menadžer.

Ekspert GIZ-a, g-din Nicolaus Fleischmann je u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori sa ciljem da se sastane sa svim akreditovanim laboratorijama, kako bi sagledao njihove kapacitete i sa svim institucijama i pojedincima koji su do sada radili istraživanja prioritetnih hazardnih supstanci u površinskim vodama, sedimentu i / ili bioti Skadarskog jezera.

Gospodin Fleischmann je upoznat sa djelatnostima CETI-ja, kao i sa svim istraživanjima površinskih voda i sedimentu koje je radio CETI. On je takođe posjetio Laboratoriju i izrazio veoma pozitivno mišljenje u vezi stručnih i tehničkih kapaciteta koje posjeduje CETI.

Dogovoreno je da CETI ustupi GIZ-u sve dosadašnje rezultate istraživanja površinskih voda i sedimenta koji mogu biti od koristi u ovom projektu.

Radna posjeta predstavnika Ambasade Kraljevine Norveške

Delegacija Ambasade Kraljevine Norveške boravila je u radnoj posjeti Centru za ekotoksikološka ispitivanja sa ciljem upoznavanja sa implementacijom projekata koji su finansirani kroz bilateralnu saradnju Kraljevine Norveške i Crne Gore. Delegaciju je predvodila gospođa Mari Timenes Nordmo, sa kolegama Nelom Jović i Sondre Hansen Eriksen.

Predstavnici ambasade Kraljevine Norveške su upoznati sa aktivnostima i rezultatima projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”, čija implementacija se uskoro završava.

Takođe sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva saobraćaja i pomorstva ( Direktorat za pomorski saobraćaj i Uprava pomorske sigurnosti) i Agencije za zaštitu životne sredine koji učestvuju u projektu.

IMG_20160830_174237

Završna radionica projekta CAPS2

Završna radionica projekta “CAPS2 – Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana” (2nd. Ord./0216), sufinansiranog od strane Evropske Unije pod Programom IPA jadranske preko granične saradnje, održana je u hotelu Splendid, Bečići 21. juna 2016. godine.

Tema radionice je bila „Bezbjednost i nadzor u sektoru akvakulture: rezultati i planovi”, a cilj je bio da predstavi aktivnosti i rezultate projekta zainteresovanim stranama iz Crne Gore, kao i da podstakne ideje o budućim inicijativama saradnje između svih zainteresovanih u ovom sektoru.

Značajnu ulogu kako u radionici tako i u samom projektu imao je Centar za ekotoksikološka ispitivanja, ispred kojeg je direktorica Laboratorije Danijela Šuković predstavila glavne aktivnosti projekta kao i rezultate laboratorijskih ispitivanja sprovedenih u toku projekta. Na osnovu rezultata ispitivanja će se izvršiti načelno razvrstavanje proizvodnog područja u kategorije u Bokokotorskom zalivu.

Organizator radionice je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Takođe izlaganje su imali predstavnici Specijalističke veterinarske laboratorije i Instituta za biologiju mora kao i Hrvatskog veterinarskog instituta Split.

Prisustvovali su i proizvođači iz sektora akvakulture koji su iznijeli svoje komentare, primjedbe i sugestije sa ciljem poboljšanja svojih kapaciteta u budućnosti. Istaknuto je da treba nastaviti podsticanje dijaloga među nadležnim službama i proizvodjačima u ciju zajedničkog definisanja potreba i mogućnosti za unapređenje bezbjednosti sektora akvakulture.

DSCF0883cap 2 - 1 caps 2 - 2 caps 2 - 3