Posts

Posjeta ekspertske misije IAEA

U periodu od 6 od 10 novembra održana je ekspertska misija predstavnika IAEA, a CETI je učestvovao u organizaciji misije u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. U sklopu misije u posjeti su bila 3 eksperta:

  • Dennis Reisenweaver, Enercon Federal Services, Sjedinjene Američke Države
  • Shaun Guy (Michale Campbell), privatni konsultant ( Velika Britanija/Austrija)
  • Milutin Jevremović, Nuklearni objekti Srbije

Eksperte IAEA ugostili su predstavnici CETI, Nikola Svrkota- Šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke i Tomislav Anđelić – Šef Jedinice za analizu radionuklida.

CETI je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma bio domaćin misije čiji je cilj savjetovanje za dalje aktivnosti na lokaciji gdje se nalaze ostaci avionskih motora kao i izrada Plana dekomisije i/ili reviziju postojećeg plana dekomisije skladista radioaktivnog otpada; Veza- mjera 40 iz Akcionog plana Strategije.

 

Posjeta ekspertske misije IAEA

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete ekspertske misije IAEA, koju  je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

U okviru ekspertske misije, CETI je posjetila gospođa Vasiliki Kamenopoulou, glavni Tehnički oficir na nacionalnom projektu MNE 9006 „Unapređenje regulatorne infrastrukture u oblasti nuklearne i radijacione sigurnosti“  i Tamara Đurović  – rukovoditeljka Direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini.

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković, je predstavila CETI kao instituciju, obim djelatnosti  i ulogu CETI u realizaciji monitoring programa te upravljanja skladištem.

Nikola Svrkota, šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenja buke, je upoznao gošće sa opremom koju CETI posjeduje u oblasti zaštite od zračenja i kompetentnostima jedinica koje se bave poslovima u toj oblasti.

Gospođa Tamara Đurović je informisala prisutne o projektu  te aktivnostima koje se planiraju, dok je gospođa Kamenopoulou dala kratak osvrt na svoj zadatak i obaveze u ovoj ekspertskoj misiji  i uopšte u projektu. Posebna pažnja je posvećena opremi traženoj kroz projekat  i tehničkim specifikacijama iste. Predstavljena je mogućnost edukacije kadra kroz projekat i jako velikom broju posjeta, treniga itd. predviđenih projektom.

Gospođa Kamenopoulou je posjetila Laboratoriju CETI, kao i skladište radioaktivnog otpada i iskazala svoje zadovoljstvo korektnom saradnjom između MORT i CETI ali i kapacitetima CETI.

 

IMG_20170207_150259 IMG_20170207_143328