Posts

Za dostizanje obaveza u oblasti životne sredine neophodno je mijenjanje životnih navika građana

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković govorila je o dostizanju obaveza Crne Gore u oblasti zaštite životne sredine (Poglavlje 27), kao i implementaciji legislative i standarda u toj oblasti.

Kompletan članak možete pročitati na ovom linku.

Predstavnik CETI učestovao na koordinacionom sastanku Grčke komisije za atomsku energiju

Predstavnik CETI, dr Nikola Svrkota – Šef jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke, je učestvovao na koordinacionom sastanku o rezultatima i nalazima regionalnog projekta RER9140 i njegovom uticaju na RER9149, koji je održan u Grčkoj komisiji za atomsku energiju (EEAE) od 28. do 30. januara 2019. godine.

Svrha ovog događaja je procjena napretka i procjena rezultata završnog regionalnog projekta RER9140 „Jačanje zaštite profesionalno izloženih lica i monitoringa izloženosti na random mjestu“, kao i utvrđivanje posljedica koje iz toga proizlaze i prioritetnih područja za sljedeći Regionalni projekat RER9149 “Poboljšanje zaštite od zračenja profesionalno izloženih lica jonizujućem zračenju” kao i planiranje aktivnosti novog projekta za period 2019-2022.

Centar za ekotoksikološka ispitivanja dobitnik nagrade Privredne komore Crne Gore za uspješno poslovanje u 2016. godini

Odbor za dodjelu Nagrada Privredne komore Crne Gore, najznačajnijeg privrednog priznanja,  donio je Odluku da za ostvarene rezultate  u poslovanju u 2016. godini nagradi CETI.

Upravo ovo značajno priznanje predstavlja krunu uspješnog rada za 20 godina postojanja CETI.

Uprkos  složenoj ekonomskoj situaciji u proteklih 20 godina CETI se izborio da sa ekonomskog stanovišta postane samoodrživa institucija i danas je pravi  primjer uspješne državne institucije koja se finansira  isključivo sopstvenim radom i djelovanjem.

Nagrade Privredne komore, koje se u kontinuitetu dodjeljuju od 1969. godine nagrađenima će uručiti predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović,  21. aprila, na Dan Komore u Vili Gorica, u prisustvu brojnih privrednika, predstavnika Vlade, državnih institucija i diplomatskog kora.

Intervju – Laboratorijska kontrola mesa, emisija “Potrošački kod”

Jelena Rešetar – diplomirani inženjer hemijske tehnologije i Vladimir Živković – diplomirani inženjer neorganske tehnologije govorili su na temu laboratorijska kontrola mesa u emisiji “Potrošački kod” koja se emituje na RTCG.

Intervju možete pogledati na sledećem linku.

Povodom 20 godina osnivanja CETI – Intervju izvršne direktorice Nade Medenice, Glasnik Privredne komore

Povodom 20 godina osnivanja CETI, intervju izvršne direktorice CETI Nade Medenice – “Kvalitetom grade lidersku poziciju”, Glasnik Privredne komore, strana 37.

Intervju možete pročitati na ovom linku.

Press konferencija povodom završetka Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”

Dana 26.10.2016. godine održana je završna press konferencija povodom uspješnog okončanja Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru” koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine  Norveške. Vrijednost projekta je 2 600 000 NOK tj. 260 000 EUR.

Zaštita životne sredine, uključujući i morsku, ima danas poseban značaj i jedan je od glavnih problema globalnog karaktera. Ubrzani razvoj nautičkog i kruzer turizma u Crnoj  Gori, povećava i rizik od različitih  vrsta incidenata  na moru.

Crna Gora je uspostavila pravni i institucionalni okvir i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata definisala sistem reagovanja u slučaju izlivanja ulja te ulogu i odgovornost  nadležnih organa i institucija.

Cilj Projekta je bio da doprinese jačanju stručnih i tehničkih kapaciteta važnih činilaca u implementaciji Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata. Na taj način smanjio se rizik od mogućeg širenja zagađenja uzrokovanog incidentom.

Nosilac Projekta je Centar za ekotoksikološka ispitivanja D.O.O. – CETI. CETI je sproveo sve nabavke, organizovao obuke ostalih institucija za uzorkovanje u saradnji sa partnerima na projektu, organozovao obuke u referentnom centru u EU i koordinisao sve planirane aktivnosti predviđene Projektom.

Partneri u Projektu su bili:

  • Uprava pomorske sigurnosti i Lučke kapetanije Bar i Kotor – Ministarstvo  saobraćaja i pomorstva;
  • Odjeljenje granične bezbijednosti pomorske policije – Uprava Policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U realizaciji Projekta  bili su uključeni i Mornarica Vojske Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine.

U okviru ovog projekta nabavljenja je oprema za laboratorijska ispitivanja frakcije nafte i ostalih hemijskih agenasa, standardni referentni materijal i hemikalije, oprema za uzorkovanje i analize na terenu kao i disperzanti  (tečne mješavine agensa koji djeluju na površini kod jednog ili više organskih rastvora i koji su posebno formulisani za podspješivanje prirodne disperzije ulja u vodenom stubu putem smanjivanja  međupovršinske napetosti između ulja i vode).

U cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija organizovana je radionica za učesnike projekta u referentnom centru u EU (Velika Britanija). Takođe CETI je realizovao trening/obuku u Lučkoj kapetaniji Kotor povodom prezentacije terenske opreme – opreme za uzorkovanje i mjerenje zagađenja i obuke za upravljanje istom.

Glavni rezultati projekta su bolja stručna i tehnička osposobljenost institucija u Crnoj Gori za intervencije u slučaju zagađena mora naftnim derivatima i što je posebno značajno osnažena međuinstitucionalna saradnja.

Izvršna direktorica Nada Medenica se zahvalila donatoru, Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na razumijevanju  potreba Crne Gore i njenih  institucija u rješavanju  problema u oblasti životne sredine i po drugi put ukazanom povjerenju Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Takođe je izrazila zahvalnost partnerima na kvalitetnoj saradnji i uspješno realizovanim aktivnostima projekta sa željom da projekat bude osnova za buduće projekte i dalju saradnju u oblasti zaštite mora od zagadjenja.

 

Uvodni sastanak i radionica – Projekat „Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)”

U okviru početka realizacije projekta ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)”, koji Centar za ekotoksikološka ispitivanja sprovodi u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma (MORT) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), 26 i 27 septembra održan je uvodni sastanak i radionica.

Osnovni cilj ovog projekta jeste pregled i ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za Stokholmsku konvenciju o dugoročnim zagađivačima – POPs-ima u Crnoj Gori.

„Da bi se ostvario cilj projekta, prikupićemo sve raspoložive informacije o postojećoj praksi upravljanja POPs-ima i informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovo je kompleksan projekat i kvalitetna saradnja je od ključne važnosti za realizaciju i kvalitet rezultata projekta. Rezultat radionice treba da bude vrlo konkretan – utvrdićemo metodologiju budućeg rada, formirati radne grupe, te plan rada za ažuriranje inventara pojedinih POPs-ova“, saopštila je Nada Medenica, izvršna direktorica CETI-ja.

Pjer Karlo Sandei, programski menadžer projekta UNEP kancelarije u Beču, zahvalio se CETI-ju na brzoj i pozitivnoj reakciji kada je u pitanju partnerstvo na projektu, kao i Ministarstvu održivog razvoja i turizma na mogućnosti da asistira na istom, te kolegama iz Srbije koji su pristigli kako bi podijelili svoja iskustva u vezi sa ovim projektom.

„Naša uloga je da ovdje pomognemo koliko je moguće i da pokušamo da odgovorimo na zahtjeve radnih grupa, organizacija, odnosno Ministartva, i CETI-ja kako bismo napravili što kvalitetniji dokument“, poručio je Sandei.

U Crnoj Gori nema POPs pesticida imajući u vidu činjenicu da smo zabranili uvoz, proizvodnju i tranzit preko naše države, istakla je generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ivana Vojinović.

Projekat će se realizovati u naredne dvije godine.

 

IMG_5264IMG_20160926_105839 IMG_20160926_115640 IMG_5272 IMG_20160927_114657 IMG_20160927_142450

 

Potpisan sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom

Centar za ekotoksikološka ispitivanja  je potpisao Sporazum o saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom sa ciljem saradnje na istraživačkoj aktivnosti, zajedničke prijave na nacionalne i međunarodne konkurse za projekte i  ostvarivanju svih drugih oblika saradnje koji će biti zajednički definisani.

Sporazum je iniciran početkom saradnje na naučno-istraživačkom projektu:“Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT”, čiji je nosilac Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet (ETF).

Sporazum su potpisali izvršni direktor CETI-ja Nada Medenica i dekan ETF-a dr Zoran Veljović, u ime BIO ICT-a.

BIO-ICT konzorcijum je prepoznao značajne mogućnosti za implementaciju novih pametnih rješenja zasnovanih na informaciono-komunikacionim tehnologijama u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori, u svrhu proizvodnje visoko kvalitetne hrane i ekološkog monitoringa. Stoga, glavne (osnovne) primjene (aplikacije) koje se razmatraju u projektu su iz sljedećih oblasti: održiva poljoprivreda, praćenje usjeva, šuma i vodenog/morskog ekosistema, razvoj tehnika za kontrolu i smanjenje zagađenja vazduha, analiza i standardizacija prehrambenih proizvoda, kontrola kvaliteta zemljišta.

IMG_2362

CETI koorganizator trening kursa Basic Search & Secure

U periodu od 11. do 16. septembra 2016. godine, u Podgorici je održan trening kurs pod nazivom Basic Search & Secure Workshop, na inicijativu i pod pokroviteljstvom U.S. Department Of Energy, Office of Radiological Security (Sandia National Laboratories Radiation Protection Department). Centar za ekotoksikološka ispitivanja je bio koorganizator treninga i logistička podrška kolegama iz SAD-a.

Workshop se sastojao od predavanja/diskusija, pokaznih i terenskih vježbi vezanih za pretragu i otkrivanje radioaktivnog materijala. Terenske vježbe organizovane su u Centru za ekotoksikološka ispitivanja.

Na trening kursu učestvovale su kolege sa Kosova i iz Crne Gore. Sa Kosova su prisustvovali predstavnici Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, a iz Crne Gore predstavnici Vojske, Carine, Pogranične policije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijske poslove i Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Na kraju treninga, nakon dodjele sertifikata, CETI je dobio opremu za pretragu i identifikaciju radionuklida u vrijednosti od 69.480,00 $. Dogovorena je i skora organizacija Advanced Search & Secure Workshop koji bi se odnosio na terenski rad (pretragu, identifikaciju itd.), najvjerovatnije na Kosovu.

Takođe kolege iz S.A.D.-a ocijenile su visok nivo spremnosti crnogorskih timova za djelovanje u ovim situacijama.

 

 

IMG_20160912_093137 Search & Secure Field exercize Search & Secure Field excersize 1 IMG_20160912_092202

Radna posjeta predstavnika Ambasade Kraljevine Norveške

Delegacija Ambasade Kraljevine Norveške boravila je u radnoj posjeti Centru za ekotoksikološka ispitivanja sa ciljem upoznavanja sa implementacijom projekata koji su finansirani kroz bilateralnu saradnju Kraljevine Norveške i Crne Gore. Delegaciju je predvodila gospođa Mari Timenes Nordmo, sa kolegama Nelom Jović i Sondre Hansen Eriksen.

Predstavnici ambasade Kraljevine Norveške su upoznati sa aktivnostima i rezultatima projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”, čija implementacija se uskoro završava.

Takođe sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva saobraćaja i pomorstva ( Direktorat za pomorski saobraćaj i Uprava pomorske sigurnosti) i Agencije za zaštitu životne sredine koji učestvuju u projektu.

IMG_20160830_174237