Nada Medenica

Nada Medenica

Izvršni direktor
Zoran Vučinić

Zoran Vučinić

Direktor Sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove
Danijela Šuković

Danijela Šuković

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja
Enida Mujević

Enida Mujević

Direktor Sektora za zaštitu i zdravlje na radu
Brega Čović

Brega Čović

Šef službe za pravne i opšte poslove
Jasna Gajević

Jasna Gajević

Šef službe za komercijalne poslove
Dejan Jančić

Dejan Jančić

Pomoćnik Direktora Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja
Nataša Radonjić

Nataša Radonjić

Šef Službe za računovodstvene i finansijske poslove

Zlatana Vukčević

Zlatana Vukčević

Šef Službe za prijem uzoraka i magacinsko poslovanje
Nikola Svrkota

Nikola Svrkota

Šef Jedinice za dozimetrijska mjerenja i mjerenje buke
Radomir Žujović

Radomir Žujović

Šef Jedinice za mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine
PREDRAG NOVOSEL

PREDRAG NOVOSEL

Šef Jedinice za mjerenje emisije iz stacionarnih izvora
TOMISLAV ANĐELIĆ

TOMISLAV ANĐELIĆ

Šef Jedinice za analizu radionuklida
SNEŽANA ANĐELIĆ

SNEŽANA ANĐELIĆ

Šef Jedinice za analitiku hemijskih elemenata
ZDRAVKO ĐURĐEVAC

ZDRAVKO ĐURĐEVAC

Šef Jedinice za zaštitu na radu i održavanje
MARINA KOČAN

MARINA KOČAN

Poslovni sekretar
FILIP NIKČEVIĆ

FILIP NIKČEVIĆ

Savjetnik za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju
IVANA BULATOVIĆ

IVANA BULATOVIĆ

Stručni saradnik u Jedinici FTIR/UV/VIS
VLADIMIR ŽIVKOVIĆ

VLADIMIR ŽIVKOVIĆ

Stručni saradnik u Jedinici LCMS/LCMSMS
OLIVERA GOGIĆ

OLIVERA GOGIĆ

Stručni saradnik u Jedinici LCMS/LCMSMS
ŽELJKA BULATOVIĆ

ŽELJKA BULATOVIĆ

Stručni saradnik u Jedinici GC/GCMS/GCMSMS
SINIŠA POPOVIĆ

SINIŠA POPOVIĆ

Stručni saradnik u Jedinici za imisijska mjerenja vazduha
LJILJANA RAIČEVIĆ

LJILJANA RAIČEVIĆ

Stručni saradnik u Jedinici HgA/AAS/ICP/ICPMS
JELENA REŠETAR

JELENA REŠETAR

Stručni saradnik u Jedinici LCMS/LCMSMS
DANKA TUROVIĆ

DANKA TUROVIĆ

Stručni saradnik u Jedinici FTIR/UV-VIS
DRAGAN GAZIVODA

DRAGAN GAZIVODA

Stručni saradnik za održavanje sistemskog softvera i specijalizovanih elektronskih uređaja
DARKO DJUROVIĆ

DARKO DJUROVIĆ

Referent za komercijalne poslove
ZORAN VUJOŠEVIC

ZORAN VUJOŠEVIC

Radnik fizičkog obezbjedjenja
TANJA VUKSANOVIĆ

TANJA VUKSANOVIĆ

Pralja laboratorijskog posudja
LUKA GLOBAREVIĆ

LUKA GLOBAREVIĆ

Referent za računovodstvene poslove
PREDRAG STRUGAR

PREDRAG STRUGAR

Hemijski tehničar u Jedinici GC/GCMS/GCMSMS
MARKO ŽIVKOVIĆ

MARKO ŽIVKOVIĆ

Referent za komercijalne poslove
RANKA ŽIŽIĆ

RANKA ŽIŽIĆ

Radiohemičar u Jedinici za radioekologiju
RANKO ZEKIĆ

RANKO ZEKIĆ

Radioekolog u Jedinici za radioekologiju
DEJAN VUKČEVIĆ

DEJAN VUKČEVIĆ

Radnik fizičkog obezbjedjenja
BRANKA VUJANOVIĆ

BRANKA VUJANOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici za pripremu uzoraka
PETAR VUČINIĆ

PETAR VUČINIĆ

Radnik fizičkog i tehničkog obezbjedjenja
SLOBODAN ŠĆEPANOVIĆ

SLOBODAN ŠĆEPANOVIĆ

Radnik fizičkog obezbjedjenja
IVAN SUČIĆ

IVAN SUČIĆ

Referent za magacinsko poslovanje
ANDJELKA POPOVIĆ

ANDJELKA POPOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici LCMS/LCMSMS
MARINA PANTOVIĆ

MARINA PANTOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici GC/GCMS/GCMSMS
MILAN PEJOVIĆ

MILAN PEJOVIĆ

Radnik fizičkog i tehničkog obezbjedjenja
IKA PEJOVIĆ

IKA PEJOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici za pripremu uzoraka
VINKA MEMOVIĆ

VINKA MEMOVIĆ

Arhivar - bibliotekar
ALEKSANDRA MILATOVIĆ

ALEKSANDRA MILATOVIĆ

Radioekolog u Jedinici za dozimetriju jonizujućeg zračenja
BILJANA MARSENIĆ

BILJANA MARSENIĆ

Odgovorni hemijski tehničar u Jedinici za hemijsku analitiku
BUDIMIRKA MARAŠ

BUDIMIRKA MARAŠ

Hemijski tehničar u Jedinici za hemijsku analitiku
VLADIMIR GRUZINOV

VLADIMIR GRUZINOV

Radnik na pomoćno - tehničkim poslovima
STAJKA GOJAKOVIĆ

STAJKA GOJAKOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici za hemijsku analitiku
PETAR GALIČIĆ

PETAR GALIČIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici za tehnička ispitivanja
IVAN DJUROVIĆ

IVAN DJUROVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici za tehnička ispitivanja
DANIJELA DJIKANOVIĆ

DANIJELA DJIKANOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici ELISA/HPLC
ŽELJKO DRAGOJEVIĆ

ŽELJKO DRAGOJEVIĆ

Informatičar
LJILJANA BURIĆ

LJILJANA BURIĆ

Blagajnik - likvidator
MAJA BRANKOVIĆ

MAJA BRANKOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici za ispitivanje vazduha
ROSANDA BOŠKOVIC

ROSANDA BOŠKOVIC

Pralja laboratorijskog posudja
BENARD BERIŠAJ

BENARD BERIŠAJ

Radioekolog u Jedinici za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada
TANJA BAŠANOVIĆ

TANJA BAŠANOVIĆ

Hemijski tehničar u Jedinici HgA/AAS/ICP/ICPMS