Korisne Informacije

Ako stižete u Podgoricu sopstvenim prevozom, krenite prema Tuškom putu i na prvom kružnom toku skrenite odmah desno.
Ako stižete Željeznicom, predlažemo da koristite usluge taksija (cijena prevoza od Željezničke stanice do CETI može iznositi cca. 2.00 EUR).
Ako stižete na Aerodrom Podgorica, predlažemo da koristite usluge taksija (cijena prevoza od Aerodroma Podgorica do CETI može iznositi cca. 10.00 EUR).

Pošaljite e-mail

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
Bulevar Šarla De Gola 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon:+382 20 658-090; 658-091; 658-108
Fax: +382 20 658-092, e-mail: info@ceti.me
PIB 02908433, PDV 30/31-11824-6