CETI angažovan za mjerenje zagađenja vazduha u Glavnom gradu

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica će za potrebe Glavnog grada mjeriti zagađenja vazduha od saobraćaja u gradskom području i pratiti njegov kvalitet na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja vozila, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta u domaćinstvima na životnu sredinu.

Detaljan članak možete pročitati na ovom linku.