Posjeta učenika JU Srednje stručne škole Bar

Učenici JU Srednje stručne škole Bar, smjer zdravstveni tehničar, posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja u sklopu obavljanja praktične nastave. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa djelatnostima CETI, kao i da obiđu Laboratoriju CETI i upoznaju sa analizama koje se obavljaju, primjenom metoda u analizama i principom rada aparata.

Predstavnici CETI učestvovali na konferenciji RAP 2019

Direktorica Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja Danijela Šuković i šef jedinice za dozimetrijska i mjerenja buke Nikola Svrkota, učestvovali su na konferenciji RAP 2019 (International conference on radiation applications), koja je održana u Beogradu u periodu od 16-19 septembra.

Konferenciju je organizovao Sievert association iz Niša u saradnji sa Tyndall National Institute iz Irske.

Cilj konferencije je da okupi istraživače i profesionalce koji su uključeni u aplikacijama za jonizujuće i ne jonizujuće zračenje, kao i ostala povezana područja, kako bi razmijenili mišljenja i diskutovali o svojim nalazima.

Na konferenciji su pokrivene teme iz raznih polja nauke, kao što su fizika, biologija, hemija, medicinske nauke, inžinjering i nauke o životnoj sredini.