Predstavnici CETI učestvovali na sastanku Evropske agencije za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA)

Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Jelena Rešetar i Vladimir Živković učestvovali su na sastanku pod nazivom 1st EFSA Scientific Network on Chemical Monitoring Data collection organizovanom u Parmi (Italija) od strane Evropske agencije za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA).

Tema sastanka bila je prikupljanje rezultata analize hrane i hrane za životinje na prisustvo rezidua pesticida, rezidua veterinarskih lijekova, kontaminenata i aditiva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica EU, zemalja kandidata za članstvo, EU referentnih laboratorija za analize pojedinih grupa supstanci i Glavne uprave za zdravlje i bezbjednost hrane (DG Sante).