Posjeta NVO Green Home i učenika srednjih škola

Učenici nekoliko srednjih škola predvođeni Dianom Čavor iz NVO Green home posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Posjeta je realizovana u okviru projekta “Čist vazduh, zdrava životna sredina” koji finansira Ministarstvo finansija Crne Gore, a koji ima za cilj da edukuje mlade o važnosti očuvanja životne sredine, a specifičan cilj je edukacija o uzrocima zagađenja vazduha,posljedicama lošeg kvaliteta vazduha i njegovom uticaju na ljude i životnu sredinu.

Učenicima je održana prezentacija o mjerenju kvaliteta vazduha, mjernim lokacijama, objavi podataka i slično. Takođe oni su imali priliku da posjete jednu mjernu stanicu i da se upoznaju sa načinom rada mjerne stanice.