CETI angažovan za mjerenje zagađenja vazduha u Glavnom gradu

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica će za potrebe Glavnog grada mjeriti zagađenja vazduha od saobraćaja u gradskom području i pratiti njegov kvalitet na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja vozila, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta u domaćinstvima na životnu sredinu.

Detaljan članak možete pročitati na ovom linku.

Posjeta učenika Osnovne škole “Maksim Gorki”

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete učenika devetog razreda Osnovne škole “Maksim Gorki”, sekcije “Hemija i ja”. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa djelatnostima CETI, kao i da obiđu Laboratoriju CETI i upoznaju sa analizama koje se obavljaju. Takođe učenicima je demonstrirano nekoliko zanimljivih hemijskih eksperimenata.