PUTNI NALOZI

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, broj 52/2014 od 24 decembra 2014.g.)

PUTNI NALOZI

Putni nalozi od 15.01. do 28.01.2018.

Putni nalozi od 29.01. do 04.02.2018

Putni nalozi od 05.02 do 11.02

Putni nalozi od 12.02. do 18.02.2018

Putni nalozi od 19.02 do 25.02.2018

Putni nalozi od 26.02 do 04.03.2018

Putni nalozi od 05.03 do 11.03.2018

Putni nalozi od 12.03. do 18.03.2018

Putni nalozi od 19.03. do 25.03.2018

Putni nalozi od 26.03 do 01.04.2018

Putni nalozi od 02.04.2018 do 08.04.2018

Putni nalozi od 10.04.2018 do 15.04.2018

Putni nalozi od 16.04.2018 do 22.04.2018

Putni nalozi od 23.04. do 29.04.2018

Putni nalozi od 30.04 do 06.05.2018

Putni nalozi od 07.05. do 13.05.2018

Putni nalozi od 14.05. do 20.05.2018

Putni nalozi od 23.05. do 27.05.2018