Posjeta ekspertske misije IAEA

Održan seminar o metodama uzorkovanja transformatorskih ulja

CETI učesnik regionalne konferencije za Zaštitu i zdravlje na radu

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održana je od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

CETI je na konferenciji predstavljala direktorica Sektora za zaštitu i zdravlje na radu Enida Mujević i Zdravko Đurđevac – Šef Jedinice za zaštitu na radu i održavanje. Oni su predstavili djelatnost  rada CETI, a posebno u dijelu zaštite i zdravlja na radu.

Na otvaranju konferencije govorili su: ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, zatim predsjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Zdenko Janković; predstavnik Evropske Agencije za zaštitu na radu, menadžer projekta za zapadni Balkan i Tursku, Tsvetomir Tsanev i predstavnik Udruženja zaštite na radu Makedonije, Milan Petkovski.

Konferencija je okupila brojne profesionalce iz oblasti zaštite i zdravlja na radu iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bugarske, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, kao i predstavnike MOR-a (Medjunarodne organizacije rada) i IOSH-a (Institucije za zastitu i zdravlje na radu, iz Velike Britanije).