Internacionalna naučna konferencija RAD 2017

Peta Internacionalna naučna konferencija RAD 2017, na kojoj su učestvovali predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja, održana je u Budvi u periodu od 12 – 16. juna. Konferencija je obuhvatala oblast radijacije kao i aplikacije u različitim poljima istraživanja. Ovo je peta konferencija, a naučnici i istraživači drugi put su se sastali u Budvi. Predavači su bili iz poznatih evropskih i svjetskih univerziteta, a govorili su o temama radiobiologije, radiohemije, radijacione fizike, radijacije u medicini, radioekologije i mnogim drugim.

Više informacija o konferenciji možete naći na sledećem linku http://rad2017.rad-conference.org/news.php.